STOP THE PRESS!

Neljälle operaattorille lupa roaming-lisämaksuihin

Viestintävirasto on tänään antanut DNA:lle, Elisalle, Moi Mobiilille ja Telialle poikkeusluvan periä lisämaksuja asiakkaidensa verkkovierailukäytöstä EU- ja ETA-maissa. Poikkeuslupa perustuu EU:n uusiin sääntöihin roamingista eli verkkovierailusta, mitkä tulivat voimaan 15.6. Uusien sääntöjen vuoksi matkapuhelimen käyttö Euroopassa halpenee merkittävästi.

Viestintävirasto on myöntänyt DNA:lle, Elisalle, Moi Mobiilille ja Telialle poikkeusluvan periä lisämaksuja, mutta operaattorit päättävät itse, ottavatko ne nämä lisämaksut käyttöön täysimääräisinä, osittain tai lainkaan. Matkapuhelimen käyttö Euroopassa halpenee joka tapauksessa merkittävästi.

EU:n uudet säännöt roamingista eli verkkovierailusta tulivat voimaan tänään. Lähtökohtana on, että kohtuullisesta roaming-käytöstä ei peritä lisämaksuja kotimaan hinnan lisäksi. Mikäli lisämaksuton roaming uhkaa aiheuttaa operaattorille kohtuuttomia tappioita, se voi hakea poikkeuslupaa lisämaksujen perimiseen.

– Poikkeuslupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei roaming-sääntely vaaranna kotimaan laskutusmallia ja johda esimerkiksi kotimaan hintatason nousuun tai muutoksiin rajattomien datapakettien tarjonnassa, sanoo lakimies Marko Priiki.

Suomen hintataso on kansainvälisesti vertailtuna edullinen ja valtaosa liittymistä sisältää rajattoman datakäytön. Lisäksi Suomesta matkustetaan enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Suomeen. Suomalaisten mobiilidatan käyttömäärät ovat myös maailman kärkeä.

– Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat operaattoreille taloudellisesti haastavan tilanteen roaming-maksujen poistuessa, toteaa apulaisjohtaja Petri Makkonen.

Lisätietoa roamingista: https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/matkapuhelimenkayttoulkomailla.html