STOP THE PRESS!

Tiedekilpailun 7 finalistia luovat uraauurtavia ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Seitsemän tiimiä on valittu jatkoon tiedekilpailussa, jonka tarkoitus on kehittää uusia ratkaisuja muuttuvan maailman haasteisiin. Tiimien ideoilla esimerkiksi tehostetaan syöpähoitoja, mullistetaan lämpöenergian hyödyntäminen ja huolehditaan tuoreiden vanhempien mielenterveydestä.

Tiedepohjainen ideakilpailu Helsinki Challenge kokoaa suomalaiset yliopistot monialaiseen yhteistyöhön koko maailman hyväksi. Kilpailun teemat ihminen muutoksessa, kestävä planeetta ja urbaani tulevaisuus linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kansainvälinen tuomaristo on valinnut 20 semifinalistin joukosta kuusi tiimiä kilpailun finaaliin. Helsinki Challenge -finalistit ovat malariatartuntoja kolmiulotteisella hyttysverkolla torjuva ELMO, kesän lämpöä talven varalle varastoiva HeatStock, taskuun mahtuva laboratorio POCKit, henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva äitiyspakkaus Parental Box, personoidun syöpähoidon mahdollistava tietokanta iCombine ja globaaleja taitoja uusilla tavoilla opettava Dlearn.Helsinki.

Lisäksi yksi tutkijatiimi valittiin finaaliin yleisöäänestyksellä Helsinki Challenge Semifinal Pitch Night –tilaisuuksissa kesäkuun alussa. Eniten ääniä yleisöltä sai FutuRena, jonka tavoitteena on 3D-tulostaa toimiva minimunuainen.

Kilpailun tuomaristoon kuuluu muun muassa Manchesterin yliopiston systeemisten innovaatioiden ja kestävän kehityksen professori Frank Geels ja poliittisen vaikuttamisen asiantuntija Andreas Kaju. Tuomariston puheenjohtajana toimii Crisis Management Initiativen (CMI) toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Tuomaristo valitsi tiimit finaaliin kriteereinään tiedepohjaisuus, ratkaisuhakuisuus, vaikuttavuus, uutuus ja luovuus.

– Meillä tuomareilla oli erittäin hankala tehtävä valita finaaliin jatkavat tiimit. Tarkkailimme ehdotettujen ideoiden vaikuttavuutta globaalien muutosten näkökulmasta ja mietimme, miten ne voisivat kehittyä tieteellisistä oivalluksista maailmanlaajuisiksi kestävän kehityksen ratkaisuiksi, kertoo Tuija Talvitie.

Finalistitiimit syksyllä Brysselissä

Helsinki Challenge –finaaliin valituissa tiimeissä on mukana yli 70 tutkijaa ja asiantuntijaa suomalaisista yliopistoista, yrityksistä, järjestöistä ja julkisorganisaatioista.

Syyskuussa finalistitiimit matkaavat Brysseliin Global Impact Camp –leirille, jonka tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen tunnettavuutta, antaa tiimeille eväitä EU-rahoituksen hakemiseen sekä syventää yhteyksiä päättäjiin ja muihin vaikuttajiin.

– Global Impact Camp antaa suomalaisten yliopistojen tutkijoille mahdollisuuden verkostoitua yhteiskunnallisten toimijoiden ja rahoittajien kanssa myös Euroopan tasolla, sanoo UNIFI ry:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Niinimäki. Suomen yliopistoja edustava UNIFI ry on ollut käynnistämässä Helsinki Challenge -yhteistyötä.

Tuomaristo valitsee finalisteista voittajan tai voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2017. Kilpailun palkintona jaetaan 375 000 euroa ja se on tarkoitettu ratkaisun toteuttamiseen. Ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi tieteenala, kaupallistettava idea, yrittäjyyttä tai uraauurtavaa tutkimusta.

 

Helsinki Challenge finalistit 2017

Tiimi HeatStock
HeatStock kehittää komposiittimateriaalia, johon voi varastoida lämpöenergiaa pitkiksi ajoiksi. Sen avulla kesällä talteen kerätyllä lämmöllä voisi lämmittää talvisin. Lämmön voi ottaa talteen esimerkiksi rakennuskohtaisilla aurinkokerääjillä tai teollisuuden ja voimalaitosten sivutuotteista. Ryhmän onnistuminen auttaisi edistämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, lisäämään teollisuusprosessien energiatehokkuutta, hidastamaan ilmastonmuutosta ja säästämään luonnonvaroja.

Tiimi Dlearn.Helsinki
Ryhmä Dlearn.Helsinki haluaa kehittää kokonaisvaltaisen pedagogisen ratkaisun, joilla peruskoulut tavoittavat oppilaiden tarpeet globaalistuvassa, modernissa maailmassa. Nuoret eivät opi nykyisessä koulujärjestelmässä tarpeeksi ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja, joita tarvitaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Dlearn.Helsinki on luomassa käytännön pedagogisia työkaluja, joiden avulla oppilaat oppivat ja myös itse arvioivat omia tulevaisuuden taitojaan.

Tiimi ELMO
Malariaan ja muihin hyttysten levittämiin tauteihin kuolee vuosittain noin miljoona ihmistä. ELMO kehittää kaksiosaista ratkaisua, jonka avulla ehkäistään näiden tautien leviämistä. Ratkaisu koostuu kolmiulotteisesta hyttysverkosta ja uudenlaisesta rokotteesta. Kun kaksi vain yhteen suuntaan hyttysiä läpäisevää verkkoa laitetaan vastakkain ja kiinnitetään esimerkiksi ikkunaan, hyttyset jäävät ansaan verkkojen väliin. Hyttysrokotteen avulla taas tehdään ihmisten verestä myrkyllistä hyttysille, jotta ne eivät pääse tartuttamaan tauteja ihmisestä toiseen.

Tiimi FutuRena
Maailmassa miljoonat ihmiset odottavat munuaissiirtoa, mutta luovuttajia ei ole tarpeeksi. FutuRena aikoo tulostaa toimivan minimunuaisen 3D-printtauksen avulla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tulostaa oikean kokoinen munuainen, jota voidaan käyttää elinsiirroissa. Tutkimuksen aikana saadaan paljon tietoa munuaisen kehityksestä, ja printattua minimunuaista voi käyttää mallina diagnoosin tekemisessä ja lääkekehityksessä.

Tiimi iCombine
Vuosittain maailmassa käytetään yli 100 miljardia dollaria syöpälääkkeisiin, mutta vain 25 % lääkkeistä tehoaa. iCombine kehittää matemaattista mallia, jonka avulla lääkärit voivat etsiä parhainta mahdollista hoitoa syöpäpotilaille. Nykyisin syöpähoidon ongelmana on, että potilaat reagoivat hoitoihin eri tavoilla. Joillekin potilaille myös kehittyy vastustuskyky tiettyjä lääkkeitä kohtaan. Siksi ryhmä on kehittänyt mallin, joka pystyy genetiikan ja biolääketieteellisen informaation avulla laskemaan todennäköisyyksiä sille, mikä lääke toimii parhaiten kullekin potilaalle.

Tiimi Parental Box
Parental Box haluaa kehittää suomalaisesta äitiyspakkauksesta päivitetyn version, joka tarjoaa lapsiperheille helposti saatavilla olevaa apua hyvän mielenterveyden ja jaksamisen säilyttämiseen.  Henkinen äitiyspakkaus on tärkeä siksi, että ihmiset voivat taloudellisesta hyvinvoinnista huolimatta yhä huonommin ja yhä useampi lapsi on syrjäytymisvaarassa. Tiimi haluaa tarjota helposti ymmärrettäviä käytännön vinkkejä ja kerätä tutkimustietoa suomalaisista lapsiperheistä. Tavoitteena on saada henkinen äitiyspakkaus maailman jokaiselle lapsiperheelle.

Tiimi POCKit
Lähes puolella maapallon ihmisistä ei ole pääsyä riittävään terveydenhuoltoon. POCKit kehittää terveydenhuollon laitetta, joka siirtää laboratorion yhdelle sirulle. Sen avulla potilaita voidaan testata useiden mikrobien varalta yhdellä kertaa helposti ja edullisesti. Lisäksi laitteella voidaan testata, missä vaiheessa sairaudet ovat. Tiimi uskoo tutkimuksellaan hidastavansa tartuntatautien leviämistä ja kroonisten sairauksien syntymistä. Tutkimuksen avulla saadaan potilaille nopeampaa hoitoa ja miljoonien eurojen säästöt yksilöille ja yhteiskunnalle.