STOP THE PRESS!

Microsoftin lahjoitus Kansallisgallerialle vahvistaa Suomen kulttuurin tulevaisuutta

Kansainvälinen ohjelmistoalan suuryritys Microsoft on tehnyt merkittävän lahjoituksen Kansallisgallerialle. 50 000 euron lahjoitus, joka valtion vastinrahan myötä kasvaa 175000 euroksi, tuo kaivattua joustoa Kansallisgallerian kolmen museon, Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon sekä kokoelmahallintaosaston tulevaisuuden toimintaan.

”Tämä lahjoitus on osa Microsoftin panosta Suomi 100 -juhlavuoteen. Tänä vuonna olemme muun muassa tehneet lahjoituksia suomalaiselle tieteelle, ja nyt haluamme osoittaa lahjoituksen myös taiteelle ja kulttuurille,” kertoo Microsoftin tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson.

Globaalina toimijana Microsoftin lahjoitus kansalliselle kulttuuriorganisaatiolle on erityisen huomionarvoinen. ”Lahjoitus osoittaa kulttuurin olevan tärkeä arvo yritysmaailmassa. Se on panostus Suomen kulttuuriin ja sen kansainväliseen tulevaisuuteen”, kertoo Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen.

Kansallisgallerian säätiöpääomaa on kesäkuun loppuun mennessä kerätty 3,2 miljoonaa euroa yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Valtio tukee jokaista lahjoitettua euroa 2,5 eurolla. Microsoftin lahjoittama summa kerryttää Kansallisgallerian säätiön pääomaa 175000 eurolla.

Kansallisgallerian toimintakulut katetaan myös tulevaisuudessa rahapelitoiminnan voittovaroista, mutta niin kansallisen kuin kansainvälisen vaikuttavuuden rakentaminen vaatii joustavampia rahoituskeinoja. ”Museokävijät osaavat jo nyt odottaa korkean tason näyttely- ja tapahtumaohjelmaa. Esimerkiksi digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden projekteille,” kertoo varainhankintajohtaja Jyri Tawast. ”Lahjoitusvarojen sijoituksesta saatu korkotuotto mahdollistaa sellaisia projekteja, joita olemassa olevilla resursseilla ei välttämättä voida tehdä.” Kansallisgallerian hallitus päättää säätiöpääoman sijoitusten korkotuottojen käyttökohteet.

Kansalaiset voivat osallistua Kansallisgallerian pääomakeräykseen lahjoittamalla rahaa lipun oston yhteydessä, laittamalla rahaa museoissa oleviin lippaisiin, tekemällä mobiililahjoituksen tai lahjoittamalla kansallisgalleria.fi -sivuston kautta. Keräys jatkuu 30.6.2017 saakka.

Varainhankinnan verkkosivusto:
www.kansallisgalleria.fi