STOP THE PRESS!

Gramex-korvauksia kertyi ennätysmäärä 24,4 miljoonaa euroa

Gramexin vuosikatsauksen mukaan Gramex-korvauksia kertyi 24,4 miljoonaa euroa vuonna 2016.
Vuonna 2016 Gramex-korvauksia kertyi 24,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Äänitemusiikin julkisen esittämisen esitys- ja tallennuskorvauksia kertyi 9,7 miljoonaa euroa, medialisensointi-korvauksia 11,2 miljoonaa euroa, yksityisen kopioinnin hyvitystä 3,1 miljoonaa euroa ja ulkomaisia korvauksia 0,4 miljoonaa euroa.

Muunmuassa nämä tiedot ilmenevät Gramexin tänään julkistamasta vuoden 2016 vuosikatsauksesta.

Vuoden 2016 korvauskertymässä on mukana noin 2,1 miljoonaa taannehtivasti tullutta yksityisen kopioinnin hyvitystä ja uutta verkkotallennuskorvausta vuodelta 2015.

Vuonna 2015 korvauksia kertyi 20,3 miljoonaa euroa. Tähän sisältyi vastaavalla tavalla noin 0,7 miljoonaa euroa sitä edeltävältä vuodelta taannehtivasti tullutta hyvitysmaksua.

Gramex on muusikkoja ja äänitemusiikkituottajia edustava tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää lupia ja kerää korvauksia äänitemusiikin ja musiikkivideoiden käyttöön. Vuoden 2016 lopussa Gramexilla oli hoidossaan noin 63 000 oikeudenhaltija-asiakkuutta sekä 31 000 musiikin käyttäjäasiakasta.

Gramex-korvaukset tilitetään korvauksensaajille valtaosin keräämistä seuraavana vuonna, yksilöllisesti musiikin käyttömäärien mukaisesti.

Vuosikatsauksen löydät tästä.