STOP THE PRESS!

Merellinen kulttuuriperintö mukaan merialuesuunnitteluun – BalticRIM-hanke käynnistyy

Itämeren maat pyrkivät merialuesuunnittelun kansainväliseksi mallialueeksi. Itämeren vedenalainen kulttuuriperintö on poikkeuksellisen monipuolista ja hyvin säilynyttä, jopa maailmanlaajuisesti. BalticRIM-hankkeessa luotsaamme merellistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä Euroopan merialuesuunnitteluun. Kartoitamme Itämeren ja Suomen kiinnostavimpia laivaloukkuja, merellisiä taistelualueita ja vedenalaisia kulttuurimaisemia. Samalla parannamme merellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä ja tuemme ns. sinistä kasvua, kuten vaikkapa merellistä matkailua.

Merialuesuunnittelun avulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Suomessa laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa rannikon maakuntien liittojen yhteistyönä maaliskuun 2021 loppuun mennessä. BalticRIM-hankkeen eripuolilla Itämerta ja Suomea tehtävillä kenttätöillä tuotetaan uutta tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä. Pistemäisen tiedon sijaan kartoitetaan laajempia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön alueita, joita ovat mm. vanhat satamat, meritaistelualueet ja hylkykeskittymät eli laivaloukut.

Sukeltajat, paikalliset toimijat ja asukkaat jakavat arvokasta kokemusperäistä tietoaan työpajoissa. Kävijäkyselyillä kartoitetaan sukeltajien mieltymyksiä ja toiveita. Hankkeen tutkimusosuudessa tarkastellaan vedenalaisen maiseman kokemista.

Hankkeessa luodaan hyviä käytäntöjä erilaisten merellisten kulttuuriperintöalueiden määrittelyyn, suunnitteluun, konflikti- ja synergiatarkasteluihin sekä kestävän sinisen kasvun, kuten merellisen kulttuuriperintöturismin, edellytyksiin. Hanke tekee yhteistyötä useiden merialuesuunnittelun ja kulttuuriperintöturismin hankkeiden kanssa.

BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)-hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä. Hanketta vetää Schleswig-Holsteinin osavaltion arkeologinen osasto. Suomesta mukana ovat hankekumppaneina Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto. Muita kansallisia kumppaneita ovat Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Sukeltajaliitto.

Hanke on saanut EU Itämeristrategian lippulaivahankkeen statuksen ja merialuesuunnittelun päätoimija HELCOM-VASAB tukee sitä. Hanke alkaa syksyllä 2017 ja päättyy kesällä 2020. Hanke on saanut rahoitusta BSR Interreg-ohjelmasta.