STOP THE PRESS!

Ilmoita arvokas luontokohde Lapin alue-ekologiseen verkostoon

Retkikartta.fiKansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa Metsähallituksen toimintaan ehdottamalla tärkeiksi katsomiaan kohteita tai alueita huomioitavaksi alue-ekologisessa suunnitelmassa.

Metsähallitus on aloittanut alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen Lapin alueella. Kaksivuotinen hanke päivittää vuosina 1996-2000 laaditun alue-ekologisen suunnitelman tietoja. Viime vuosina verkostossa on tapahtunut muutoksia maankäyttö-ja luontoratkaisuissa ja metsälain 10§ kohteiden eli erityisen arvokkaiden elinympäristöjen tulkintaa on muutettu. Muutoksista johtuen alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen on tullut tarpeelliseksi. Projektissa pohjatieto valtion maiden luonto- ja muista erityiskohteista päivittyy ja luo pohjaa projektin jälkeen alkavan Lapin luonnonvarasuunnittelun tekemiselle. Ajantasaistettu alue-ekologinen verkosto valmistuu vuoden 2018 lopussa.

Alue-ekologisen verkoston laatua parannetaan kartoittamalla uusia metsälakikohteita ja muita arvokkaita luontokohteita. Verkoston vaikuttavuutta lisätään keskittymällä ekologisten käytävien ja tukialueiden merkitykseen tarkastelemalla kohteiden ja alueiden sijaintia suhteessa suojelualueisiin.

Kohteiden löytymiseksi on aukaistu karttapohjainen nettikysely, jossa kohteita voi ilmoittaa. Ilmoitetut kohteet tarkastetaan paikkatietoaineistoista ja tarvittaessa maastossa.

Kyselyn lisäksi Metsähallitus järjestää yleisötilaisuuksia, joissa voi osallistua metsien käytön suunnitteluun. Vuonna 2017 keskitytään Etelä-ja Länsi Lapin alueille ja 2018 Keski- ja Pohjois-Lapin alueille.

Nykyistä alue-ekologista verkostoa voi tarkastella Metsähallituksen ilmaisessa Retkikartta.fi -palvelussa. Palvelussa näkyvät metsätalouden toiminnan ulkopuolella ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat kohteet, kuten ekologiset yhteydet ja virkistyskohteet. Uhanalaisten lajien esiintymät, petolintujen pesien sijainnit tai metson soitimet eivät ole julkisia.

Osallistu päivittämiseen: https://maptionnaire.com/fi/2667/