STOP THE PRESS!

Kirjailijavierailut edistävät lasten ja nuorten lukemista

Lukeminen muuttuu yhteisöllisemmäksi: kirjailijan tapaaminen ja lukukokemusten jakaminen on yhä tärkeämpää kaikenikäisille. Kirjailijavierailut lisäävät tutkitusti etenkin lasten ja nuorten lukuintoa. Lukukeskuksen välittämien vierailujen ansiosta kirjailijan kohtaa vuosittain noin 56 000 suomalaista.

Kouluissa erilaisiin luku- ja kirja-aiheisiin kampanjoihin osallistuminen lisää lasten lukuinnostusta selvästi. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kirjasto- ja kirjailijavierailut, erilaiset lukudiplomisuoritukset ja kirjaprojektit innostavat lapsia ja nuoria lukemaan tavallista enemmän.

”Lasten ja nuorten vapaa-ajan lukeminen on aiempaa yhteisöllisempää ja vuorovaikutuksellisempaa. Niinpä kirjailijoiden ja kuvittajien tapaaminen voi olla juuri se sykäys, joka innostaa kirjojen pariin vapaa-ajalla. Luovan työn tekijän kohtaaminen voi myös rohkaista omaan itseilmaisuun. Paikkakunnilla, joissa ei ole lähikirjastoa tai kirjastoauton palveluja vierailut ovat kirjavinkkauksen tavoin helppo tapa tuoda lasten- ja nuortenkirjat käyttäjien ulottuville”, lastenkirjallisuuden tutkija, kriitikko ja tietokirjailija Päivi Heikkilä-Halttunen sanoo.

Ruohonjuuritason kirjallisuuskasvatuksen lisäksi kouluvierailut ovat parhaimmillaan myös tunnekasvatusta: monet kirjailijat ja kuvittajat onnistuvat esimerkiksi oman elämäntarinansa kautta koskettamaan lapsia ja nuoria yleisellä tasolla. Kirjailijavierailut tekevät lukemisen eläväksi sekä valottavat kirjailijan työn arkea. Vierailutoiminta tukee arvokkaalla tavalla myös kirjailijoiden työllistymistä ja toimeentuloa.

Lukuharrastuksen kannustaminen kannattaa – lapsena luodut lukutottumukset kantavat pitkälle aikuisuuteen. Lukutaidon taso on monissa tutkimuksissa yhdistetty koulu- ja työelämässä menestymiseen. Lukeminen kehittää sosiaalisia taitoja, viestintä- ja empatiakykyä sekä kasvattaa sanavarastoa.

Lukukeskus on ainoa taho Suomessa, joka välittää säännönmukaisesti kirjailijavierailuja. Vierailuja tehdään yli 1000 vuosittain. Lukukeskuksen ylläpitämässä kirjailijatietokannassa on noin 700 vierailuille tilattavaa kirjoittamisen ammattilaista. Lukukeskus tavoittaa toiminnallaan yli 1,5 miljoonaa suomalaista.

Lisätiedot:
lukukeskus.fi/kirjailijavierailut
lukukeskus.fi