STOP THE PRESS!

Lönnrotin kirjeenvaihto verkossa karttuu

Elias Lönnrotin kirjeiden digitaalista editiota on kartutettu 141 kirjeellä. Nyt julkaisussa on kaikkiaan 795 kirjettä, ja kokoelma karttuu edelleen.

Elias Lönnrotin kirjeet -verkkojulkaisussa on nyt Lönnrotin kirjeitä 15 henkilölle. Uusi aineisto koostuu viidestä vastaanottajasta, jotka kaikki liittyvät Lönnrotiin SKS:n tai Kalevalaan liittyvien asioiden kautta:

  • August Engelbrekt Ahlqvist (1826−1889), oli suomen kielen ja kirjallisuuden professori, yliopiston rehtori ja runoilija. Hän oli Lönnrotin seuraaja suomen kielen ja kirjallisuuden professorin virassa. Ahlqvist teki runonkeruumatkoja eri puolilla Karjalaa 1840-luvulla.
  • Fabian Collan (1817−1851) oli historiantutkija, toimittaja, kirjailija. Hän toimi SKS:n sihteerinä 1841−1844. Collan innostui Kalevalan ansiosta tutkimaan suomalaista mytologiaa ja Kantelettaren ilmestyttyä hän piti ihailevan esitelmän lyyrisestä runoudesta Savo-karjalaisessa osakunnassa.
  • Mårten Johan Lindfors (1800−1869) oli lääkäri ja opettaja. Hän kuului Lauantaiseuraan ja oli tekemässä aloitetta SKS:n perustamiseksi.
  • Carl Saxa (1976– 849) oli pappi ja varhainen suomentaja, SKS:n jäsen 1840–1849. Hänen runosuomennuksiaan ilmestyi mm. Lönnrotin toimittamassa Mehiläisessä (ensimmäinen suomenkielinen aikakauslehti).
  • Carl Henrik Ståhlberg (1799−1878), opettaja, pappi, toimi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sihteerinä 1839−1840. Ståhlberg oli mukana joillakin Lönnrotin keruumatkoilla ja huolehti Mehiläisen painatuksesta.

Katso myös Lönnrotin kirjeenvaihto julkaistaan verkossa (4.4.2017).

Lähde: Suomen Kirjallisuuden Seura