STOP THE PRESS!

Reput tulevat –turvallisesti koulutielle

Useat koulut käynnistävät syyslukukauden viikolla 32. Liikenne lisääntyy ja liikenteessä on paljon pieniä koululaisia, joille koulumatka on uusi asia. Koulunkäynnin aloittaa tänä syksynä noin 63 000 ekaluokkalaista.

Koulubussien kuljettajat opastavat lapsia turvalliseen poistumiseen bussista sekä tien, kadun ja suojatien ylitykseen. He ohjaavat koulumatkalaisia myös turvavyön käyttöön ja matkarauhaan koulumatkan aikana.

Koulujen alkaessa on jokaisen autoilevan hyvä tarkkailla liikennekäyttäytymistään ja huomioida hyvissä ajoin suojatiet ja nopeusrajoitukset. Koulujen läheisyydessä nopeusrajoituksia on usein tarkoituksellisesti alennettu.

Liikenneturva on muistuttamassa autoilijoita tarkkaavaisuuteen Kun ajat, aja – kampanjalla. Siinä kiinnitetään huomiota ajonaikaisen kännykänkäytön aiheuttamiin riskeihin.

Kännykän käyttö liikenteessä häiritsee koululaistakin. Tutkimuksissa on havaittu lasten huomioivan vähemmän liikennettä heidän käyttäessään puhelinta. He jättävät myös vähemmän turvamarginaalia tienylitystilanteessa, koska lähestyvän ajoneuvon nopeus ja etäisyys arvioidaan väärin.