STOP THE PRESS!

Hailuodon paahteiset hiekkarannat avartuvat WWF:n talkoissa

 WWF:n vapaaehtoiset työskentelevät Hailuodon paahteisissa kansallismaisemissa. Viikon mittaisella talkooleirillä hoidetaan saaren arvokkaita dyynejä ja rantanummia.

Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon dyynirannat ja laajat rantaniityt ovat arvokkaita elinympäristöjä monille sellaisille lajeille, jotka eivät voi elää muualla kuin avoimilla ja aurinkoisilla rannoilla.

Talkoolaiset hoitavat saaren pohjois- ja länsirantojen dyynejä ja nummia muun muassa raivaamalla männyn taimia ja pajukoita, kasaamalla raivaustähdettä sekä tekemällä aukkoja yhtenäisiin sammalkerroksiin.

”Paahdealueilla viihtyy useita sellaisia kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa ympäristössä. Siksi on tärkeää estää näitä alueita metsittymästä. Talkoolaisemme tekevät hyvin konkreettista ja palkitsevaa työtä uhanalaisten lajien hyväksi”, kertoo leirin yhtenä vetäjänä toimiva WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämässä Paahde-LIFE-hankkeessa kunnostetaan näitä arvokkaita luontokohteita ympäri Suomen. Hankkeessa asiantuntijat ovat kartoittaneet muun muassa Hailuodon hyönteislajistoa, jotta hoitotoimet voitaisiin kohdentaa lajistollisesti arvokkaimmille alueille. Hoitamalla dyynien luontoa turvataan koti myös harvinaisille paahdelajeille. Erittäin uhanalaiset dyynikimopistiäinen ja dyynisukkulakoi saavat mahdollisuuden säilyä luontoamme rikastuttamassa.

”Umpeen kasvamassa olevat dyynit ja nummet pääsivät hoidon piiriin viime hetkellä. Nyt niiden luontoarvot olivat vielä pelastettavissa”, iloitsee leirin toinen vetäjä Päivi Virnes Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Talkoolaisten työn jälki hivelee silmää. Upea dyyniluonto avautuu nyt myös alueen retkeilijöille kaikessa kauneudessaan.”

www.luontoon.fi/hailuoto