STOP THE PRESS!

Saamelaiskulttuuriin perustuva pelidemo tekeillä

Saamelaisarkisto on aloittanut saamelaiskulttuuriin ja historiaan perustuvan peliprojektin yhdessä jyväskyläläisen pelifirman Zaibatsun kanssa. Tavoitteena on luoda ensimmäisen saamelaisen kirjailijan Pedar Jalvin hahmon ja runouden ympärille kehitetty oppimispelidemo. Demon on määrä tukea saamen kielen ja kulttuurin oppimista ja kertoa saamelaiskulttuurista ja historiasta Pedar Jalvin kautta. Peliprojekti tukee Kansallisarkiston ja siihen kuuluvan Saamelaisarkiston tavoitteita arkistopedagogiikan saralla.

Saamelaisarkisto on saanut Saamelaiskäräjiltä 10 000 euron avustuksen pelidemoa varten. Saamelaiskäräjät saavat oikeuden jakaa valmista pelidemoa ilmaiseksi saamenkielistä ja saamenkielen opetusta tarjoaville kouluille. Demon on määrä valmistua syksyn 2017 aikana.

Peliprojektin taustalla on posterinäyttely, joka koottiin yhdessä Saamelaismuseo Siidan, Utsjoen kunnan ja Saamelaisen Korkeakoulun Sámi allaskuvlan kanssa vuonna 2016. Tuolloin Pedar Jalvin kuolemasta tuli 100 vuotta. Näyttely kiersi laajalti Suomessa ja Norjassa.

Erityisesti opettajilta tulleen positiivisen palautteen perusteella näyttelytyöryhmä halusi kehittää näyttelyn sisältöä edelleen myös digitaalisessa ympäristössä. Perinteisen verkkonäyttelyn sijaan Saamelaisarkistossa tutkittiin mahdollisuutta pelillistää näyttely, jotta se tavoittaisi erityisesti nuoria ja lapsia. Sopivan yhteistyökumppanin löydyttyä Utsjoen kunnasta projekti sai alkunsa.

Pedar Jalvi –pelidemon työryhmässä ovat Saamelaisarkiston edustajien lisäksi myös Pedar Jalvi –näyttelyn käsikirjoittaja, professori Vuokko Hirvonen Saamelaisesta Korkeakoulusta Norjan Kautokeinosta ja Utsjoen kunnan elinkeinotoimen projektityöntekijä Outi Laiti. Laiti on edistänyt pelituotantoa erityisesti nuorten parissa Utsjoella ja tehnyt viime vuonna Pro gradu –työnsä ohjelmoinnista perusopetussuunnitelmassa alkuperäiskansanäkökulmasta. Laiti jatkaa aiheen tutkimista väitöskirjassaan Lapin yliopistossa.