STOP THE PRESS!

Vanheneminen ei ole sitä, miksi sen nuorena kuvittelee

Vanhenemisen taito”Jos aivoja verrataan tietokoneeseen, vanhemman ihmisen tietokone on ehkä hieman hidas mutta kovalevy täynnä kiinnostavaa tavaraa, kun taas nuoren ihmisen kone on nopea, mutta kovalevy vielä aika tyhjä. Nuorella on etuna nopeus ja avoimuus, vanhemmalla suhteellisuudentaju ja näkemys”, psykologi Marja Saarenheimo väittää.

Saarenheimo tarttuu uudessa kirjassaan Vanhenemisen taito ikääntymisen tuomiin ristiriitoihin mutta myös mahdollisuuksiin. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus vanheta omalla tavallaan. Eläkkeellä ei ole pakko suorittaa vaan voi rauhoittua aloilleen.

”Kun sanotaan että ihminen on ’mieleltään vanha’, tarkoitetaan usein, että on paikalleen jämähtänyt ja tapoihinsa juurtunut ja kun on ’mieleltään nuori’, tarkoitetaan, että on innostunut ja luova. Tämähän on tutkimusten valossa ihan hullua, sillä nuo ominaisuudet eivät riipu iästä.”

”Päinvastoin vanhemmalla ihmisellä on potentiaalisesti nuorempaa laajempi varasto erilaisia toimintavaihtoehtoja, joista valita. Vanheneva ei ole vanhentunut”, sanoo Marja Saarenheimo.

”Lisäksi vanhetessa hidastuminen parantaa tunteiden säätelyä ja tarkkaavuuden heikkeneminen tekee tilaa luovuudelle.”

Vanhenemisessa – kuten elämässä yleensäkin – on hyvä, jos pystyy aktiivisesti muuttamaan sitä, mikä kaipaa muutosta ja on muutettavissa, ja uskaltaa hyväksyä väistämättömät tosiasiat.

Vanhenemisen taito perustuu tutkittuun ja koeteltuun tietoon vanhenemisesta ja sen psykologiasta.

FT Marja Saarenheimo on psykologi, tietokirjailija ja pidetty puhuja, joka on perehtynyt etenkin muistamiseen ja vanhenemisen psykologiaan. Hänen muistitutkimusta käsittelevä kirja Muistamisen vimma julkaistaan syksyllä pokkarina. Saarenheimo työskentelee tutkijana Vanhustyön keskusliitossa sekä psykoterapeuttina omalla vastaanotollaan Espoossa.

Marja Saarenheimo: Vanhenemisen taito
296 s., Vastapaino 2017