STOP THE PRESS!

Uhanalaisen karjalan kielen voimaannuttaminen on mahdollista

Anneli Sarhimaa Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieliset karjalaiset SuomessaMiten nyky-Suomessa tulisi tukea karjalan kielen puhujia, jotta heidän kielelliset oikeutensa viimeinkin toteutuisivat? Vaietut ja vaiennetut -teos käsittelee karjalan kielen asemaa Suomessa eri aikoina ja esittää tutkimuspohjaisia suosituksia, miten karjalan asemaa voisi vahvistaa yhteiskunnassa ja kieliyhteisön sisällä.

Karjalaa on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomeakin. Kotoperäisyydestään huolimatta karjalaa ei ole vakiinnutettu osaksi itsenäisen Suomen virallista ja näkyvää kielimaisemaa vaan karjalan kieli ja karjalankielisten oikeudet on sivuutettu täysin aivan viime vuosiin saakka. Yhteiskunta on alkanut tukea karjalaa vasta 2000-luvulla. Karjalankieliset itse ovat vaalineet kieltään ennen muuta suvun piirissä ja pitäjäseurojen toiminnassa. Nykyisin erilaiset internetryhmät ovat nousseet perinteisen seuratoiminnan rinnalle karjalankielisten verkostoitumisen välineinä.

Vaietut ja vaiennetut -teos on ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys Suomen karjalankielisestä väestöstä. Historian, kielen ja kulttuurin lisäksi se kuvaa karjalankielisten asemaa sodanjälkeisessä Suomessa ja ottaa kantaa siihen, miten heidän mahdollisuuksiaan käyttää karjalaa ja siirtää kieltä uusille puhujapolville on mahdollista ja miten sitä tulisi parantaa.

Kirja on tarkoitettu Suomen karjalankieliselle yhteisölle, kielellisten oikeuksien toteutumisesta vastaaville päättäjille ja virkamiehille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille vähemmistökielten asemasta ja Suomen kieli-ilmastosta kiinnostuneille lukijoille.

Kirjan tekijä professori Anneli Sarhimaa työskentelee pohjoiseurooppalaisten ja balttilaisten kielten ja kulttuurien laitoksella Mainzin yliopistossa Saksassa. Sarhimaa on tutkinut karjalan kieltä 1980-luvulta alkaen ja seurannut tutkijana koko 2000-luvun ajan tiiviisti myös Suomen ja Euroopan kielipolitiikkaa.

Anneli Sarhimaa
Vaietut ja vaiennetut.
Karjalankieliset karjalaiset Suomessa
Tietolipas 256
298 sivua | SKS 2017