STOP THE PRESS!

Helsingin kaupunginosien Facebook-ryhmät ovat laajentaneet kaupunkilaisten sosiaalisia verkostoja

Helsingin Facebook-ryhmät Kaupunginosayhteisöt ovat viime vuosina laajentuneet myös virtuaalisiksi Helsingissä. Lähes kaikille Helsingin kaupunginosille on perustettu viime vuosina omat Facebook-ryhmät. Niiden kautta on luotu kaupunginosiin verkostoja, joiden avulla ihmisten arkinen yhteistyö on laajentunut maantieteellisesti myös kasvokkaista naapurustoa kauemmas. Helsingin kaupunginkanslian tuore työpaperi tutkii kaupunginosien Facebook-ryhmien merkitystä helsinkiläisten arjessa.

Ryhmissä jo satojatuhansia jäseniä

Kaupunginosien Facebook-ryhmät ovat saaneet valtavan suosion kolmen viimeisen vuoden aikana ja ne tavoittavat nykyään tuhansia lähialueidensa ihmisiä. Ryhmät jakautuvat kahteen pääkategoriaan: keskusteluryhmiin ja alueellisiin Facebook-kirppiksiin. Käyttäjiä on helsinkiläisissä kaupunginosien keskusteluryhmissä jo yli sata tuhatta ja kirppisryhmissä peräti yli kolmesataatuhatta. Kirppisryhmät ovat vain kaupankäyntiä varten ja ne ovat yksi vertaiskaupan muoto. Keskusteluryhmissä sana on vapaa ja niiden käyttötarkoitukset ovat moninaisemmat.

Facebook-ryhmät ovat osa uutta kaupunkikulttuuria. Ne ovat kaupunkilaisten itse käyttöönottamia foorumeita ilman viranomaisten myötävaikutusta. Sosiaalinen media on suorastaan luonut uudenlaisen tavan toimia omaehtoisena tapahtumien liikkeellepanijana. Toisaalta keskusteleva demokratia vaatii vuorovaikutuskanavia päättäjien ja kansalaisten välille. Työpaperin viesti onkin, että päättäjien kannattaa olla siellä, missä ihmiset ovat.

Ryhmät edesauttavat sosiaalista koheesiota ja kontrollia

Kaupunginosayhteisöjä ei voi nykyään enää hahmottaa ottamatta huomioon niiden virtuaalisia osia. Keskusteluryhmiä käytetään eniten apuna jokapäiväisessä elämässä. Ryhmät palvelevat naapuruston sosiaalista koheesiota. Sosiaalinen koheesio eli naapureiden välinen luottamus ja yhteistyö on liima, joka pitää yhteisön koossa. Suurin osa ryhmien keskusteluista palvelee tätä tarkoitusta.

Facebook-ryhmien avulla harjoitetaan myös paikallista sosiaalista kontrollia. Ryhmissä on helppo kertoa ilkivallasta tai muista häiriöistä. Niiden avulla luodaan paikallista verkostoa, jonka tavoitteena on puuttua alueiden järjestyshäiriöihin. Asumismuoto on yhteydessä kontrollin määrään, sillä pientaloalueilla kontrollointia tapahtuu selkeästi eniten. Tästä huolimatta yhteistyön verkostot ovat ryhmien yleisin käyttötapa kaikilla asuinalueilla. Kontrollin määrä viestiliikenteessä vaihtelee alueittain kymmenestä kolmeenkymmeneen prosenttiin.

Helsingin lukuisat aktiiviset kaupunginosaryhmät ovat tällä hetkellä kooltaan ja määrältään varsin uniikki ilmiö suomalaisessa kaupunkikentässä, vaikka Facebookin puskaradioryhmiä onkin nykyisin lähes kaikissa suomalaisissa kaupungeissa.