STOP THE PRESS!

Nuorelle uusi suunta työpajan kautta

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut järjestää syrjäytymisvaarassa oleville 15–28-vuotiaille vaasalaisille työpajatoimintaa. Tarjolla on vaihtoehtoja, jos esimerkiksi opinnot ovat keskeytyneet tai tulevaisuuden suunnittelu kaipaa tukea.

Nuorten työpaja Varikko on suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka ovat joko opiskelijoita tai työttömiä työnhakijoita. Työpajoja on kaksi, työpaja Kartturi ja työpaja Reitti. Työpajat ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

–       Varikolle tullaan etsimään uutta suuntaa ja tavoitteenamme on ohjata nuorta eteenpäin, kertoo nuorisosihteeri Mervi Ahola Vaasan kaupungilta.

Kartturista tukea opintoihin

Työpaja Kartturi tukee opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa, ja siihen voivat hakea 15– 28-vuotiaat nuoret. Matalan kynnyksen työpajasta nuori saa tukea pitkäjänteisesti, mutta myös kertaluontoista tukea voi hakea. Työpaja tukee opintojen suorittamisessa ja työpaikkojen sekä työkokeilu- ja työharjoittelupaikkojen etsimisessä. Työpajassa nuori harjoittelee myös esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja ja saa mahdollisuuden tutustua ammatillisen koulutuksen eri linjoihin Vamialla. Kartturi-työpajaa ohjaa työpajavalmentaja Camilla Björk.

Reitti ohjaa työkokeilun kautta

Työpaja Reitissä nuori on työkokeilussa, jossa samalla tuetaan nuoren elämänhallintaa ja valmennetaan nuorta jatkosuunnitelmien toteuttamiseen. Työpaja tukee nuoren päivärytmiä sekä auttaa tulevaisuuden suunnittelussa. Työpaja on suunnattu 17–28-vuotiaille työttömille työnhakijoille, jotka sitoutuvat kolmeksi kuukaudeksi tavoitteelliseen työkokeiluun. Työkokeilussa nuori saa oman työtehtävän, josta hän on vastuussa. Ensimmäinen Reitti-työpaja on teatteri- ja musiikkipainotteinen, ja haku siihen on parhaillaan käynnissä. Reitti-työpajaa ohjaavat työpajavalmentajat Monika Purtola ja Maarit Ojala.

Nuorta lähellä

Työpajoista Kartturi sijaitsee Vamian Sampo-kampuksella. Reitti-työpaja toimii seinättömästi ja sen toimipaikka määräytyy nuorten enemmistön kotiosoitteen mukaan kaupungin nuorisotaloille.

–       Seinättömyyden tarkoitus on tarjota nuorelle toimintaa tiloissa, joka on nuorta lähellä ja jonne on helppo tulla ilman leimautumista, kertoo Ahola.

Yhteistyökumppanina kaupungin nuorisopalveluiden kanssa toimii ammatillista koulutusta tarjoava Vamia. Yhteistyötä tehdään myös useiden eri tahojen kanssa. Palvelu on suunnattu pääasiallisesti suomenkielisille nuorille. Ruotsinkielistä palvelua tuottaa Resurscentret Föregångarna.