STOP THE PRESS!

Pauliina Ståhlberg Lontoon eurooppalaisen kulttuuriverkoston johtoon

Pauliina StåhlbergSuomen Lontoon instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg on valittu Lontoon eurooppalaisten kulttuuri-instituutioiden verkoston varapresidentiksi. EUNIC London (European Union National Institutes for Culture) edustaa Euroopan unioniin kuuluvien maiden kulttuuri-instituutteja sekä suurlähetystöjen kulttuuriosastoja.

Lontoon EUNIC-osastoon kuuluu 31 jäsenorganisaatiota ja se on osa globaalia kulttuuri-instituutioiden verkostoa, jonka tehtävänä on edistää eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä, tehdä tunnetuksi eurooppalaista kulttuuria sekä verkottaa tieteen ja taiteen tekijöitä eri puolilla maailmaa.

“Tämä on paras mahdollinen aika olla luomassa kiinteämpiä suhteita Ison-Britannian kulttuuriorganisaatioihin ja taiteilijoihin. Suomi on arvostettu ja aktiivinen toimija Lontoon EUNIC-verkostossa, jonka merkitys tulee Brexitin myötä vain kasvamaan. Tavoitteeni on tehdä EUNIC-verkostosta merkittävä kansainvälisen yhteistyön ja dialogin areena Lontoossa. Kulttuurin kautta voi luoda siltoja, jotka kestävät läpi yhteiskunnallisten muutosten.”

Lontoon EUNIC-verkoston johtotiimiin valittiin Ståhlbergin lisäksi Portugalin suurlähetystön kulttuuriattasea Catarina Ferreira ja Ranskan Lontoon kulttuuri-instituuttia (Institute Française) edustava Lucie Campos.

Suomen Lontoon instituutti on Lontoossa sijaitseva yksityinen, voittoa tavoittelematon säätiö. Instituutti tunnistaa kulttuurin, taiteen ja yhteiskunnan muutostekijöitä ja tukee suomalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten- ja kulttuurialan toimijoiden kansainvälistymistä.