STOP THE PRESS!

Millainen on nainen yrittäjänä? – Naisyrittäjien tarinat talteen

Mikään ala ei ole naisyrittäjille vieras. Naiset ovat vetäneet sekä pieniä että suuria yrityksiä yksin ja yhdessä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Minna Canthin seura ja Suomen Yrittäjänaiset keräävät nyt muistoja ja kokemuksia naisten yritystoiminnasta. Järjestäjät ovat kiinnostuneita kaiken kokoisista naisten perustamista tai pyörittämistä yrityksistä. Aineisto arkistoidaan SKS:n arkistoon.

Keruuseen voi lähettää omia muistojaan naisyrittäjänä toimimisesta tai jakaa suvusta löytyvien naisyrittäjien tarinoita. Kirjoittaa voi esimerkiksi yrittäjyytensä alkutaipaleesta, esikuvistaan tai valmistautumisestaan yrittäjyyteen. Myös yritysten menestystarinat, konkurssit tai yrityksen myyminen ovat toivottuja näkökulmia.

Naisyrittäjyys-muistitietokeruu käynnistyy tänään Yrittäjän päivänä 5.9.2017 ja jatkuu 19.3.2018 saakka. Keruun tuloksista tiedotetaan keväällä 2019.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/naisyrittajyys