STOP THE PRESS!

Lukutaitoa kannattaa kehittää kuten fyysistä kuntoa

Lukeminen on aivoille kuin liikunta keholle: kunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi harjoittelu on välttämätöntä. Lukukeskus haastaa 8.9. vietettävän kansainvälisen lukutaitopäivän kunniaksi kaikki mukaan kohottamaan lukukuntoaan. Video kertoo minuutissa miksi lukukuntoon panostaminen kannattaa: https://www.youtube.com/ 

Lukuharrastuksen pohja luodaan lapsuudessa. Lukutaitoa voi kuitenkin kehittää myös aikuisiällä. Avainasemassa on kyky omaksua tietoa ja tarkastella tekstiä monelta kantilta. Kuten muitakin kykyjä, lukutaitoa kannattaa ylläpitää koko elämän ajan.

Lukutaito kehittyy vain lukemalla. Lukeminen vahvistaa tutkitusti sosiaalisia suhteita, kehittää keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja, viestintä- ja empatiakykyä sekä kasvattaa sanavarastoa. Lisäksi lukeminen edistää terveyttä mm. vähentämällä stressiä – jo kuudessa minuutissa lukemisen jälkeen syke alkaa laskea ja lihasjännitys vähentyä.

Miten kehittää lukukuntoa?

Pitkän tauon jälkeen lukemisen aloittaminen voi tuntua yhtä hankalalta kuin lenkkipolulle lähtö rapakuntoisena. Kannattaa aloittaa rauhallisesti ja antaa itselleen armoa. Jo 10 minuuttia keskittynyttä lukemista päivässä auttaa pitämään yllä lukukuntoa.

Keskeistä on löytää itseään kiinnostavaa luettavaa – romaanien lisäksi voi lukea lehtiartikkeleja, runoja, kolumneja, laululyriikkaa… Myös esimerkiksi äänikirja voi toimia innostajana painetun tekstin pariin.

Lukeminen on muuttunut yhteisöllisemmäksi. Kirjailijan ja muiden lukijoiden tapaaminen ja lukukokemusten jakaminen on yhä tärkeämpää kaikenikäisille. Esikuvat ja vertaistuki toimivat lukukunnon kohentamisessa.

Lukutaitoon panostaminen kannattaa: lukutaito on avain paitsi yksilön hyvinvoinnin, myös maailmanlaajuisen tasa-arvon, kehityksen ja demokratian toteutumiseen.

Lukukeskus jakaa sosiaalisessa mediassa vinkkejä lukukunnon kohottamiseen:
facebook.com/lukukeskuslascentrum/
twitter.com/lukukeskus
instagram.com/lukukeskuslascentrum/

#lukukunto

10 faktaa -lukemisesta selvitys tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisestawww.lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017/