STOP THE PRESS!

Backlight Photo Festival 2017

Backlight Photo Festival juhlii 30-vuotista taivaltaan syyskuussa 2017. Tampereella 11. kertaa järjestettävä kansainvälinen valokuvafestivaali esittää näyttelyissä 22 teossarjaa yhteensä 12 maasta. Suomalaisia valokuvataiteilijoita on valittujen joukossa seitsemän. Tapahtuman päänäyttämönä toimii Tampereen taidemuseo 9.9. − 29.10.2017, minkä lisäksi teoksia esitetään myös Nykyajassa, Galleria Koppelossa, Galleria Rongassa sekä Museokeskus Vapriikissa.

Festivaaliohjelmistoon valitut taiteilijat esityspaikoittain

Tampereen taidemuseo 9.9. − 29.10.2017

Zaza Bertrand (Belgia)
Stefano Giogli (Italia)
Sonja Hamad (Saksa)
Juha Arvid Helminen (Suomi)
Jaakko Kahilaniemi (Suomi)
Nina Korhonen (Suomi)
Mariya Kozhanova (Venäjä)
Daesung Lee (Etelä-Korea)
Hanna Lenz (Saksa)
Julien Lombardi (Ranska)
Tito Mouraz (Portugali)
Sami Parkkinen (Suomi)
Michal Siarek (Puola)
Miriam Stanke (Saksa)
Juha Suonpää (Suomi)
Bénédicte Vanderreydt (Belgia)
Borko Vukosav (Kroatia)
Marta Zgierska (Puola)

Nykyaika 9.9. − 2.10.2017

Riina Rinne (Suomi)
Delphine Schacher (Sveitsi)

Galleria Koppelo 9.9. − 30.9.2017

Zuzana Halanova (Slovakia)

Museokeskus Vapriikki 9.9. − 29.10.2017

Carl Sebastian Lindberg (Suomi)

Galleria Ronga 9.9. − 28.9.2017

Backlight´14 portfoliokatselmuksen palkintonäyttely: Corinna Kern (Saksa)

Tapahtuman teemana on itsenäisyys

Yli 400 hakemuksen joukosta kansainvälinen tuomaristo Tuula Alajoki (Backlight Photo Festival, Suomi), Miha Colner (Photon, Slovenia), Ângela Ferreira (Encontros da Imagem, Portugali) ja Tina Schelhorn (Galerie Lichtblick, Saksa) pyrki löytämään sarjoja, jotka avaisivat itsenäisyyden käsitettä valtiollista itsenäisyyttä laajemmin. Festivaaliohjelmistoon valittu kokonaisuus tuo kansallisten näkökulmien lisäksi esille myös yksilön ja yhteisön kokemuksen itsenäisyyteen pyrkimisestä, sen saavuttamisesta ja siitä luopumisesta. Kulttuuriset identiteetit ja niiden luomat tuntemukset ainutkertaisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta sekoittuvat yleismaailmalliseen toiveeseen yhtäläisistä mahdollisuuksista valinnanvapauteen, kokemukseen minuudesta sekä riippumattomuuteen toisten päätäntävallasta. Itsenäisyys on tavoiteltava tunnustus, täysvaltaisuuden, pystyvyyden, pärjäämisen ja kunnian asia – saavutus, jonka tuomaa riippumattomuutta ihaillaan ja jonka koskemattomuutta puolustetaan. Itsenäistyminen edellyttää molemminpuolista irtipäästämistä, vallan- ja vastuunsiirtoa, suhteiden ja rajojen
uudelleenmäärittelyä valtioiden, vanhempien ja lasten, yksilön ja yhteisön välillä. Mihin rajat piirtyvät, ei riipu vain meistä. Niin valtioina, kuin yksilöinäkin olemme riippuvaisia toisistamme sekä ympäröivän maailman muuttuvista arvoista ja vaatimuksista. Maailman, joka tulee yhä lähemmäksi meitä, samalla kun koemme omien vaikutusmahdollisuuksiemme sen epävarmuutta kannatteleviin rakenteisiin loittonevan. Taloudellinen ja sosiaalinen riippuvuus muiden hyväntahtoisuudesta ja tuesta, yhteiskunnan, vanhempien ja lähipiirin hyväksynnästä pakottaa sopeutumaan rajalliseen itsenäisyyteen ja päätöksentekoon. Itsenäisyys ja sen mukanaan tuoma vapaus ei ole yhteismitallinen pysyvä tila kenellekään meistä.

Valokuvakeskus Nykyaika on järjestänyt kansainvälistä valokuvatapahtumaa Tampereella vuodesta 1987. Backlight Photo Festival järjestetään joka kolmas vuosi.