STOP THE PRESS!

Intendentti Juha Lankisen kulttuurihistoriallisesti merkittävä valokuva- ja arkistokokoelma Lappeenrannan museoille

Viipuria tuomiokirkon tornista noin v 1935, kuvaaja Jalmari Lankinen

Viipuria tuomiokirkon tornista noin v 1935, kuvaaja: Jalmari Lankinen

Intendentti Juha Lankisen (s. 13.10.1937, k. 10.9.2015) kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja laaja valokuva- ja arkistokokoelma siirtyy osaksi Lappeenrannan museoiden kokoelmia.

Juha Lankisen kokoelma sisältää kymmeniä tuhansia valokuvia ja negatiiveja, arkistoaineistoa sekä mm. karttoja ja piirustuksia. Kuva-aineistoissa tärkeän kokonaisuuden muodostavat Juhan isän, arkkitehti Jalmari Lankisen (1894–1970), ottamat valokuvat ja negatiivit 1910-luvulta 1960-luvulle. Kuvissaan Jalmari Lankinen on dokumentoinut laajasti viipurilaista elämää, suunnittelemiaan rakennuskohteita, sota-ajan siviiliväestön elämää, luovutetun Karjalan alueen oloja sekä mm. Eurooppaan suuntautuneita matkojaan 1950- ja 60-luvulla. Juha Lankisen keräämät vanhat Viipuri- ja Karjala-kuvat sekä hänen tuottamansa piirustus- ja kuva-aineisto ovat vahvasti sidoksissa Etelä-Karjalan museossa esillä olevaan Viipurin pienoismalliin, jonka toteutuksessa Juha Lankinen oli avainhenkilö.

Juha Lankisen kuolinpesän kokoelma-aineistojen hankinta ja museaalinen arviointi toteutettiin Lahden kaupunginmuseon ja Lappeenrannan museoiden yhteistyönä talvella 2017. Museot totesivat aineiston olevan kulttuurihistoriallisesti merkittävää ja pitivät kokoelman säilymistä kokonaisuutena sekä sen käytettäväksi saattamista tärkeänä. Sijoituspaikaksi valikoitui Lappeenrannan museot, sillä Juha Lankisen toteuttama Viipurin pienoismalli sijaitsee Etelä-Karjalan museossa ja museon valtakunnallisena tallennus- ja esittelyvastuualueena on Etelä-Karjan ohella Viipuri ja Karjalan Kannas, joihin Lankisen kokoelma merkittäviltä osiltaan kokonaisuutena liittyy. Kuolinpesä ja Lappeenrannan museot tekivät keväällä (28.4.2017) sopimuksen, jonka mukaan aineisto siirtyy museolle täysin omistus-, käyttö- ja hallintaoikeuksin.

Juha Lankisen kokoelma-aineistojen alkuvaiheen inventointi toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupunginmuseon kanssa Suoja-säätiöltä saadun apurahan turvin. Kahden kuukauden projektin aikana kuolinpesältä saatu kuva- ja arkistoaineisto inventoitiin Lahdessa yleispiirteisesti ja valmisteltiin siirrettäväksi Lappeenrantaan varsinaista arkistoimisprosessia varten.

Juha Lankisen kuva- ja arkistokokoelman luettelointi ja keskeisten osien digitointi vaatii kuitenkin suuria työpanoksia, jotta se saadaan järjestettyä ja luetteloitua sekä digitoitua aineistosta kiinnostuneiden käytettäväksi. Aineiston luettelointiin ja digitointiin pyritään hankkimaan ulkopuolista rahoitusta.