STOP THE PRESS!

Pisu ja kakkarainen – Uusi näyttely Turun Terveydenhuoltomuseossa

TohvelialusastiaNäyttely avataan Turun Terveydenhuoltomuseossa Turun päivänä 17.9.

Turun Terveydenhuoltomuseossa avataan uusi Pisu ja kakkarainen -näyttely, joka kertoo sairaalahygienian kehityksestä Suomessa. Näyttely valottaa mm. miten alkeellinen hygieniakäsitys on ollut vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja miten kansalaisia on valistettu hygienian tärkeydestä eri tahojen toimesta. Samalla näyttely ottaa kantaa hygienian tärkeyteen myös nykypäivänä.

– Idea uuteen näyttelyyn lähti museon varastossa olleista lukuisista potista, alusastioista, virtsapulloista ja portatiiveista. Halusimme nostaa esille varastossa olevia arkipäivän väheksyttyjä esineitä, joista monet ovat lisäksi erittäin kauniisti muotoiltuja, kertoo Turun museokeskuksen tutkija Anna-Maria Niinikoski. Näyttelyn teema on myös hoitotyön, sairaalan arjen ja potilaan hyvinvoinnin kannalta olennainen, hän jatkaa.

Hygieniavalistusta jo 1800-luvun lopulta alkaen
Käsitykset hygienian merkityksestä ihmisen terveydelle alkoivat levitä tiedemiesten työpöydiltä sairaaloihin ja yksityisiin koteihin vähitellen 1800-luvun kuluessa. Pieniltä vaikuttavat muutokset yksityisten ihmisten ja yhteisöjen toiminnassa vaikuttivat siihen, että olosuhteet sairauksien leviämiselle huononivat merkittävästi, mikä puolestaan edisti terveyttä. Turun Terveydenhuoltomuseon näyttely Pisu ja Kakkarainen esittelee välineitä ja keinoja, joilla sairaaloissa on pidetty huolta potilaiden ja tilojen hygieenisyydestä.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua uuteen näyttelyyn Turun päivänä 17.9. klo 12–16.
Turun päivän kunniaksi museoon on ilmainen sisäänpääsy.

Muutoin museo on avoinna aina kuukauden viimeisenä maanantaina (ei joulukuussa) klo 16–18, tai sopimuksen mukaan.

Turun Terveydenhuoltomuseo on perustettu vuonna 1992 ja museo täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Museota ylläpitää Turun Terveydenhuoltomuseon ystävät ry. ja esinekokoelmasta vastaa Turun museokeskus.

Turun Terveydenhuoltomuseo, Kunnallisairaalantie 20, rakennus 13.