STOP THE PRESS!

Uutuuskirja Meren aarteet: Itämeren vedenalainen meriluonto yllättää monimuotoisuudellaan

Meren aarteetRannikkoamme myötäilevälle matkalle mahtuu monenkirjavia muodostumia, elinympäristöjä ja eliöitä. Uutuuskirja Meren aarteet pohjautuu yli kymmenen vuoden kartoitustyöhön, jossa on saatu runsaasti uutta tietoa vedenalaisesta meriluonnosta.

Itämeri näyttäytyy erilaisena, kun kulkee pitkin merenpohjaa Suomenlahden kalliorannoilta Saaristomeren syvänteisiin tai Pohjanlahden lohkareikkoihin. Jo lyhyellä matkalla sorapohja voi vaihtua saveen tai liejuun ja hiekkatasanko kalliojyrkänteeseen tai äkkijyrkkään kanjoniin. Vedenalainen maasto muuttaa koko ajan muotoaan aaltojen, jään ja virtausten voimasta.

Meren eri kolkkia asuttavat sadat kasvi-, levä- ja eläinlajit. Veden alta paljastuu levämetsiä, vesikasviviidakoita ja monia harvinaisia tai tieteelle täysin uusia meren ihmeitä. Rannikoillamme viihtyvät sekä valtameristä että järvistä ja joista kotoisin olevat lajit ja valitettavasti myös monet vieraslajit.

Markku Viitasalon, Kirsi Kostamon, Eeva-Liisa Hallanaron, Wilma Viljanmaan, Suvi Kiviluodon, Jan Ekebomin ja Penina Blankettin toimittama Meren aarteet on ensimmäinen kattava teos Suomen vedenalaisesta meriluonnosta. Se esittelee Itämeren historiaa, elinympäristöjä ja lajikirjoa ja osoittaa, että meremme on monimuotoisempi ja värikkäämpi kuin moni arvaakaan. Samalla teos kertoo, miten lajit ovat sopeutuneet vaativaan mereemme ja tarjoaa keinoja meren suojelemiseksi tulevia sukupolvia varten.

Kiviriutat, hiekkasärkät ja fladat ovat osoittautuneet elämää kuhiseviksi vedenalaisiksi keitaiksi

Ohi suhahtaa kirjava käärmemäinen kala. Se asettuu pyrstö kiemuralla sinisimpukkapatjalle. Kala saattaisi olla kivinilkka, teisti tai jopa harvinainen elaska. Ne kaikki ovat pitkiä ja soukkia ja viihtyvät sinisimpukoiden luona. Kun kalaa lähestyy varovasti, sen tunnistaa teistiksi – kivenkoloissa lymyäväksi hämärän kulkijaksi.” Essi Keskinen & Eeva-Liisa Hallanaro

Yhtäkkiä merenpohjassa aukeaa pohjattomalta näyttävä musta aukko. Sen läpimitta on vain joitakin kymmeniä metrejä, mutta syvyyttä näyttäisi olevan paljon enemmän. Tuntuu kuin edessä olisi nielu, joka vie johonkin toiseen todellisuuteen. Tällaisia jyrkkäreunaisia merenpohjan monttuja on useissa paikoissa Suomen rannikolla – sekä kaukana ulkomerellä että rannikon tuntumassa.” Aarno Kotilainen, Anu Kaskela, Jyrki Hämäläinen & Essi Keskinen

Avainlajeihin kuuluvat muun muassa useat makrolevät. Niiden kasvustot luovat sopivia elinympäristöjä ja lisääntymisalueita muille eliöille sekä tarjoavat niille ruokaa. Levien lomassa viihtyvät erityisesti pienet selkärangattomat eläimet, jotka puolestaan ovat tärkeää ravintoa kaloille.” Sonja Salovius-Laurén, Reetta Holopainen, Lasse Kurvinen & Markku Viitasalo

Itämerellä rehevöityminen on joka tapauksessa tärkeimpiä syitä sille, miksi lajit ovat uhanalaisia. Suurin osa erityisesti kasveista ja levistä kärsii rehevöitymisestä. Toinen suuri uhka on rantojen umpeenkasvu. Nämä kaksi asiaa kulkevat osittain käsi kädessä, sillä rehevöityminen kiihdyttää muun muassa ruovikoitumista.” Penina Blankett, Jan Ekebom, Essi Keskinen, Lasse Kurvinen & Maiju Lanki

Rakkohaurupensaikkojen ohella on muitakin monimuotoisuuskeskuksia: meriajokasniityt, sinisimpukkapatjat tai vaihtelevat vesikasviviidakot. Niiden eliölajimäärä on hämmästyttänyt kerta toisensa jälkeen. Myös kiviriutat, hiekkasärkät, fladat ja ylipäätään matalat merialueet ovat osoittautuneet elämää kuhiseviksi vedenalaisiksi keitaiksi.” Eeva-Liisa Poutanen, Penina Blankett, Markku Viitasalo

Uutuusteoksen julkistamistilaisuuden avaa asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kirjan toimittajat ja kirjoittajat Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Jyrki Hämäläinen ja Heidi Arponen kertovat tämän jälkeen kirjan teemoista ja sen pohjana olevista kenttätöistä.
Toimittaja Minna Pyykön vetämässä keskustelussa käsitellään myös meren suojelun ja kestävän käytön ajankohtaisia kysymyksiä. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Tervetuloa seuraamaan kirjaan liittyvää ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille:

Turun kirjamessut
Su 8.10. klo 10.20–10.40, Jukola
Keskustelemassa Markku Viitasalo, Penina Blankett ja Suvi Kiviluoto.

Helsingin kirjamessut
La 28.10. klo 13.00–13.30, Kullervo
Keskustelemassa Markku Viitasalo, Penina Blankett, Kirsi Kostamo.

Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekebom & Penina Blankett (toim.)
Meren aarteet
Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon

ISBN 978-952-495-435-8
Gaudeamus 2017