STOP THE PRESS!

Liisa Väisäsen uusi teos on innostava käsikirja kuvan kieleen

Liisa Väisänen - Kuvan tuhat sanaaTaiteentutkija Liisa Väisäsen Kuvan tuhat sanaa – Kuinka ymmärtää kuvan kieltä (Kirjapaja) on ilmestynyt. Teos kertoo lukuisin esimerkein, miten voimme syventää taidekokemustamme. Kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, ja kuka tahansa voi oppia kuvan kieltä.

Väisänen ohjeistaa lukijaa innostavasti ja havainnollisesti katsomaan rauhassa, huomaamaan pieniä mutta tärkeitä yksityiskohtia, näkemään pintaa syvemmälle, siihen mitä taiteilija todella haluaa meille kertoa.

”Usein etsimme kuvista vain tunteita”, Liisa Väisänen kirjoittaa. ”Usein unohdamme kuvien olevan kieltä ja sen, että ne toimivat kielen tapaan. Taide ei ole ainoastaan taitavasti käytetty väline – taiteeseen liittyy myös sanoma”, hän sanoo.

Kuvan tuhat sanaa toimii käsikirjana kuvan kieleen. Teoksessa esitellään kuvan lukemisen vaiheet. Niitä edeltää materiaalin tunnistus, tekijän tunnistaminen sekä genren määritteleminen. Kuvan tulkitsemisen vaiheisiin kuuluu kuvailevan lukemisen vaihe, ilmaisun lukeminen, teoksen sijoittaminen kontekstiin, symbolien tulkinta, teoksen sanoman lukeminen eli teoksen kokonaistulkinta. Oman lukunsa kirjassa saavat muun muassa värit, liike, rytmi ja sommitelma.

Liisa Väisänen, Kuvan tuhat sanaa – Kuinka ymmärtää kuvan kieltä. Kirjapaja 2017. 158 s. Kuvat Marco Peretto.  Kl 70.01. ISBN 9789522887542.