STOP THE PRESS!

Voiko kateus olla voimavara? Uutuuskirja Arvojen varjot tuo uusia näkökulmia arvokeskusteluun

Arvojen varjotJuho Norrenan ajankohtainen kirja Arvojen varjot pureutuu arvoihin ruohonjuuritasolla ja elävässä elämässä. Kuka määrittää arvomme? Voiko rikkoa sääntöjä ja silti elää omien arvojensa mukaisesti? Voivatko arvojen varjot, kuten pelko, syyllisyys ja kateus olla hyödyllisiä tunteita? Norrena yhdistää kirjassaan ajatuksia herättävästi eri alojen asiantuntijoiden haastatteluja, tutkimuskirjallisuutta ja omia kokemuksiaan opettajana ja kasvattajana. 

Arvot ohjaavat jokapäiväisiä toimiamme, mutta toisaalta toimintamme heijastaa arvojamme. Arvot koetaan yleviksi asioiksi, mutta niillä on myös varjonsa: ne saattavat aiheuttaa negatiivisiksi koettuja tunteita, kuten kateellisuutta, pelkoa ja syyllisyyttä. Haluamme esimerkiksi viettää aikaa lastemme kanssa ja nähdä heidän kasvavan (arvo), mutta silti saatamme olla myöhään töissä (toiminta). Syyllisyys (varjo) syntyy siitä ristiriidasta, ettemme voi toimia arvojamme vastaavalla tavalla.

Varjoja muodostuu myös silloin, kun yhteisö kuvittelee puhuvansa samoista arvoista, mutta yhteisön jäsenet määrittelevät ne yksilöinä eri tavoin. Kulttuuri, talous, kasvatus, huumori, uskonto ja työ ovat arvojen ja niiden varjojen pelikenttiä.

Millä tavalla nämä arvojen varjot ja ei-hyväksytyt tunteet voitaisiin valjastaa voimavaraksi sen sijaan, että niiden annetaan hajottaa rakenteita ja ihmissuhteita? Kasvatustieteilijä Juho Norrena tarkastelee asiaa yhteiskunnan eri näkökulmista ja on haastatellut kirjaa varten useiden alojen asiantuntijoita. Ääneen pääsevät mm. Tarja Halonen, Sixten Korkman, Irja Askola, Esko Valtaoja, Maaret Kallio, Frank Martela, Virpi Sarasvuo ja Jarkko Martikainen. Martikainen on myös kuvittanut kirjan. Kirja sisältää harjoituksia, joilla yhteisöt voivat tarkastella muun muassa omia arvojaan ja suhtautumista epäonnistumisiin.

FT Juho Norrena (s. 1982) on opettaja, opettajankouluttaja, tutkija ja tietokirjailija. Hän on ahkera luennoitsija ja on kirjoittanut useita kirjoja oppimisesta ja opettamisesta. Kirjan kuvittaja Jarkko Martikainen (s. 1970) on muusikko ja kuvittaja.

Juho Norrena
Arvojen varjot
304 sivua
Saatavana painettuna kirjana ja sähkökirjana