STOP THE PRESS!

Kopioimistekniikat osana työtä ja arkea

Millaisia muistoja suomalaisilla on kopiokoneista ja kopioimisesta? SKS ja Tiina Männistö-Funk keräävät nyt tietoja kopiointitekniikoista 1900-luvun alkupuoliskolta nykypäivään.

Muistitietokeruu Kopioimistekniikat osana työtä ja arkea kartoittaa, millaisista kopioimisen välineistä suomalaisilla on kokemuksia ja mikä merkitys kopioimisella on heille ollut. Tervetulleita ovat tarinat esimerkiksi kopioimiseen liittyvistä tehtävistä ja harrastuksista, erilaisista kopiokoneista sekä niihin liittyvistä äänistä, hajuista ja tuntemuksista. SKS:aa ja Männistö-Funkia kiinnostaa myös, mitä on kopioitu ja mitä jätetty kopioimatta, onko työpaikan kopiokonetta käytetty omien kopioiden tekemiseen ja onko työpaikoilla harrastettu kopiohuumoria.

Keruu jatkuu 31.1.2018 saakka. SKS tiedottaa keruun tuloksista keväällä 2018. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopiston ja Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkija Tiina Männistö-Funk.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/kopiokone