STOP THE PRESS!

Heli Rekulan kahdeksanvuotisen työn tulos esille EMMAan

Heli Rekula: Linnuntietä (2017)

Vuoristotasanne Bergenin vanhalla postireitillä
Heli Rekula: Linnuntietä (2017).

Heli Rekula: Linnuntietä
Areena 4.10.–17.12.2017

EMMA – Espoon modernin taiteen museossa 4.10.2017 avautuva Heli Rekulan näyttely avaa ihmisten liikkuvuuden historiaa oman perhetarinan kautta. Linnuntietä koostuu valokuvista, valokuvapohjaisesta grafiikasta ja arkistomateriaalista. Teemoiltaan näyttely nivoutuu vahvasti aikaan ja paikkaan: taiteilijan suvun vaiheisiin Karjalankannaksella sekä taiteilijan lähimenneisyyteen Norjan Bergenissä, joka on myös vanhan Kuninkaan postitien läntinen alku. Reitti kulki aikoinaan Bergenistä Osloon ja Tukholmaan, sieltä meriteitse Maarianhaminan kautta Turkuun ja edelleen Helsingin ja Viipurin kautta Venäjälle, Pietariin.

Näyttelyssä esillä olevat valokuvat ja teokset pohjautuvat sekä Rekulan että hänen isoisänsä, Toivo Himasen (1901-1980), kuva-arkistoihin. Taustamateriaalina Rekula on lisäksi käyttänyt isoisänsä kirjoittamia muistelmia lapsuudestaan ja nuoruudestaan ja isotätinsä, Martta Yläkotolan (1913-1992), kirjoittamia päiväkirjamerkintöjä vuosilta 1937-1945. Näiden avulla Rekula tarkastelee identiteettiin, kieleen, maahan, paikkaan ja maisemakokemukseen liittyviä kysymyksiä. Taiteilija kertoo työskentelevänsä hitaasti. Linnuntietä hän on työstänyt kahdeksan vuoden ajan. Lopputuloksena on katkelma tarinasta, palanen maailman ja Suomen historiasta – yhden perheen ja yhden henkilön kautta kerrottuna.

Näyttelyn alkusysäyksenä on ollut matka Karjalan kannakselle vuonna 1989. Tuolloin Rekula vieraili sekä Äyräpäässä ja Muolaassa, josta hänen äitinsä suku on kotoisin, että isän suvun kotipaikassa Viipurissa. Hän alkoi pohtia omaa elämäänsä perheen historian jatkumona ja sitä, millaista ”kenties olisi olla juurtunut johonkin tiettyyn paikkaan, maahan ja maisemaan”. Asetuttuaan Atlantin rannikolle Bergeniin vuonna 2009 Rekula ymmärsi kulkeneensa enimmän osan elämästään vanhan postitien, Kuninkaantien, vartta.

Näyttely herättää kysymyksiä valokuvan dokumenttiarvosta ja sen sisällön tulkinnasta sukupolvien välillä. Meitä ympäröivä maailma näyttäytyy vanhoissa valokuvissa mustavalkoisena. Muokkaako tämä käsitystämme historiasta? Entä välittyykö tietyn paikan henki samalla lailla vanhassa mustavalkokuvassa kuin vaikkapa tämän päivän videokuvassa?

Linnuntietä on toinen osa kuvataiteilija Heli Rekulan paikkaan ja aikaan liittyvien näyttelyjen sarjassa. Aiheeseen liittyy myös tekeillä oleva julkaisu, jonka parissa hän työskentelee näyttelyn esilläoloaikana. Sarjan ensimmäinen osa Hemingwayn puutarhassa (2013), sai alkunsa yhdestä paikasta ja maisemasta, maiseman heijastumasta Ernest Hemingwayn kotitalon puutarhan uima-altaassa, Floridan Key Westissä. Hankkeen samanniminen kirja valmistui vuonna 2014. Kolmas aiheeseen liittyvä näyttely valmistuu tammikuuksi 2019.

Heli Rekula (s. 1963) toimi vuosina 2009–2015 valokuvataiteen professorina Bergenissä ja työskentelee tällä hetkellä Aalto-yliopiston vanhempana yliopistonlehtorina. Hän valmistelee kuvataiteen tohtorin tutkintoa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.