STOP THE PRESS!

Talvisodan kansallinen muistomerkki paljastetaan 30.11.

Talvisodan kansallinen muistomerkki paljastetaan yleisölle Helsingin Kasarmitorilla talvisodan syttymispäivänä 30. marraskuuta. Teoksen on suunnitellut kuvanveistäjä Pekka Kauhanen. Muistomerkkihankkeen alullepanija on Talvisotayhdistys. Hankkeen suojelijana toimii presidentti Martti Ahtisaari. Teos on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta ja Suomen syntymäpäiväviikon juhlintaa.

Talvisota on ollut Suomen historian keskeisiä käännekohtia. Sillä oli ratkaiseva merkitys itsenäisyyden säilyttämiselle ja kansan yhtenäisyyden rakentumiselle. Muistomerkin paljastaminen on osa sotiemme veteraanien, muiden sotaponnisteluihin osallistuneiden ja sodan ajan seurauksista kärsineiden muistamista ja arvostamista Suomen itsenäisyyden juhlavuonna.

Muistomerkin paljastustilaisuuden järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Talvisodan muistomerkkitoimikunta. Muistomerkkitoimikunnassa ovat ministeriön lisäksi edustettuina valtioneuvoston kanslia, puolustusministeriö, Pääesikunta, Helsingin kaupunki, Talvisotayhdistys ry sekä veteraanijärjestöt.

Näin työ on edennyt

Talvisodan muistomerkin suunnittelukilpailu käynnistyi helmikuussa 2013. Muistomerkkikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen jätettiin määräaikaan mennessä 238 ehdotusta. Ensimmäinen vaihe oli ideakilpailu, josta palkintolautakunta valitsi kuusi ehdotusta kilpailun toiseen vaiheeseen.  Mukana olivat arkkitehti Abel Groenewolt, kuvanveistäjät Pekka Kauhanen, Olli Mantere ja Anssi Pulkkinen sekä yhteisluonnoksella arkkitehti Kai van der Puij ja muotoilija Timo Ripatti.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen taiteilijoiden nimet julkistettiin kesäkuussa 2013. Pekka Kauhasen työ valittiin voittajaksi saman vuoden syksyllä.  Muistomerkin peruskivi muurattiin Kasarmitorilla 13. maaliskuuta 2015 eli talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä.

Muistomerkin rahoittavat yhteistoiminnassa valtio, Helsingin kaupunki ja Talvisotayhdistys. Kukin vastaa kolmasosasta noin 1,4 miljoonan euron budjetista.

Tilaisuus on yleisölle avoin. Yleisöä pyydetään saapumaan paikalle viimeistään 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua kello 16.45 sekä varautumaan turvatarkastukseen.