STOP THE PRESS!

Nuorisomusikaali Virgo – mitä, missä, miksi ja lukuja

Virgo kuva Heidi, Joni, Minttu, Juha, Jani ja Sami

kuva: Leena Klemelä

Projektin esittely
Nuorisomusikaali Virgo oli Tampereen Teatterin, Tampereen kaupungin, Pirkanmaan Oppisopimustoimiston ja Hämeen työvoimapiirin yhteistyöprojekti. Sen tarkoituksena oli työllistää 120 nuorta mm. työmarkkinatukijakson ja oppisopimuskoulutuksen kautta. Tavoitteena oli antaa mahdollisuus tutustua työelämään mielekkään tekemisen, oppimisen ja kokemisen kautta. Nuoret itse osallistuivat projektin tekemiseen alusta asti ja vaikuttivat lopputulokseen omalla työpanoksellaan. Oman työn kädenjälki ja samalla vastuu tekemisistään opetti määrätietoiseen työskentelyyn. Projekti tarjosi nuorille monen alan työtehtäviä oman elämänsuunnan tai jopa työuran löytämiseksi: lavastus-, valo-, ääni-, puvustus-, maskeeraus-, markkinointi-, ja lavaesiintymistehtävistä. Nuorisomusikaali Virgon ensi-ilta oli 19.11.1997 ja sitä esitettiin kaikkiaan 68 kertaa. Virgo valittiin mm. Euroopan parhaimmaksi nuorison syrjäytymisenehkäisyprojektiksi ja sai Tampereen Kauppakamarin Jussinhessu-palkinnon.

Yhteistyökumppanit

Tampereen Teatteri
Tampereen Teatteri vastasi täysin projektin hallinnosta, taloudesta ja toteutuksesta. Teatteri oli myös vastuussa projektiin osallistuneiden nuorten työnohjauksessa ja valvonnassa sekä oppisopimusharjoittelijoiden palkkakustannuksista. Tampereen Teatteri osoitti työpisteet ja -välineet kahdelle työsuunnittelijalle sekä oppisopimusharjoittelijalle.

Tampereen kaupunki
Tampereen kaupungin osuus nuorisomusikaalissa oli materialistinen. Kaupunki vuokrasi Tampereen Teatteri, Tuotanto Oy:lle musikaalin tekoon tarvittavan tilan, Rollikka-hallin, Pirkankatu 37, vuoden ajaksi. Tampereen kaupunki myös myönsi mahdollisia tappioita varten enintään 100 000 mk tappiotakuun. Kaupunki vastasi kahden työsuunnittelijan palkkakustannuksista, joihin saatiin tukityöllistämisosuus. Yhtä suurta osaa näytteli kaupungin projektin käyttöön osoittamat materiaalit, joita ei tarvittu kaupungin omassa toiminnassa.

Oppisopimustoimisto
Oppisopimustoimisto vastasi Tampereen Teatteriin palkattujen opiskelijoiden oppisopimuskoulutuksen rahoituksesta, koulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista yhteistyössä Tampereen Teatterin kanssa. Toimisto avusti myös nuorten työpaikkaopiskelua varten tehtyjen henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisessa. Tampereen Konservatorion äänitys- ja äänentoistoalan oppisopimuskoulutuksessa heitä oli kaksi sekä Tampereen Taiteen ja Viestinnän Oppilaitoksessa näyttämötyöntekijöiden jatkokoulutuksessa samoin kaksi. Käytännössä koulutus järjestettiin lähiopetuksen ja etätyöskentelyn vuorovaikutuksena siten, että opiskelijat opiskelivat 1-3 päivää kuukaudessa ja työskentelivät ja tekivät harjoitustehtäviä Virgon parissa Rollikka-hallilla. Tampereen Taiteen ja Viestinnän Oppilaitos osallistui Virgoon myös siten, että kolme valmistuvaa teki lopputyönsä Virgosta äänisuunnittelijan, valosuunnittelijan ja tuottajan assistentteina.

Hämeen työvoimapiiri
Hämeen työvoimapiiri osoitti projektiin yhteisesti Tampereen Teatterin kanssa työmarkkinatuella olevat henkilöt sekä kaksi työsuunnittelijaa työllistämisvaroin tuettuna.

Kumppanuustoimisto
Kumppanuustoimisto lähinnä valvoi projektin toteutumista ja avusti EU-rahoituksen saannissa. Se myös suunnitteli sekä pohti valmiuksia ja keinoja nuorten lisäkouluttamiseksi projektin aikana että sijoittumista työelämään projektin jälkeen.

Nuorten työpaja
Nuorten työpaja antoi ammattitaitoisen työvoimansa projektin käyttöön. He tekivät 520-paikkaisen katsomon työskennellen konkreettisesti hallilla kuukauden päivät.

 

Virgo kuva Heidi ja Sami, taustalla Jani Koskinen

kuva: Leena Klemelä

Projektin kulku

Lähtökohdat
Sanomalehti-ilmoitukseen vastasi 440 nuorta Tampereen alueelta. Huhtikuun lopussa 1997 310 työtöntä 17–25 –vuotiasta nuorta kokoontui Tampereen Teatterin valintakokeisiin. Teatterialan ammattilaisista koostunut raati valitsi koe-esiintyneistä ja haastatelluista nuorista 120 musikaaliin. Näiden innostuneiden ja kyvykkäiden nuorten taidot kattoivat koko sen laajan tehtäväkentän, joka tarvitaan onnistuneen musikaalin tekemiseen.

Valinnat
Puolet nuorista koe-esiintyi näyttelemisen, laulamisen ja tanssin tehtäviä varten. Toinen puoli valittiin sekä koko Rollikka-hallin remontoimiseen ja muuntamiseksi teatteriksi että esiintymislavan ja lavastuksen tekemiseen. Ilmastointiremontti ja koko viemäröinnin rakentaminen kuuluivat myös näihin. Lisäksi valittiin ryhmä nuoria puvustusta valmistamaan sekä oman ryhmänsä lipunmyyntiin, sponsorihankintaan ja markkinoimaan produktiota yleisölle. Osa lavastus- ja rakennustöihin osallistuneista nuorista siirtyi hallin valmistuessa valo- ja äänialan töihin. Joillekin musikaalin toteuttamiseen osallistuneista nuorista Virgo oli ensikosketus työelämään.

Lukuja
Virgo antoi kaiken kaikkiaan 170 henkilölle mielekkään vaihtoehdon työttömyydelle. Käytännössä tämä merkitsi 82 harjoittelusopimusta, 8 kiinnitystä, 19 opiskelijaa, 4 oppisopimusta, 3 työllistettyä, 10 harjoittelijaa ja taksvärkkiläistä, 3 muusikkoa sekä 23 muuta. Lisäksi olivat ammattilaiset kulttuurin laajalta kentältä, jotka opastivat nuoria eri osa-alueilla: Heikki Salo, käsikirjoittaja; Heikki Paavilainen, ohjaaja; Costello Hautamäki, säveltäjä ja kapellimestari; Ari Numminen, koreografi; Lizz Santos, lavastaja; Niina Pasanen, pukusuunnittelija; Esa Kyllönen, valosuunnittelija; Jukka Kavén, äänisuunnittelija; Ilpo Hakala, tuotantopäällikkö; Olli Eljaala, markkinointipäällikkö; Kari Kiiskilä, vastaava rakennustöiden työnjohtaja; Risto Lehikoinen, näyttämömestari ja Ulla-Maija Peltola, arkkitehti.

Virgon aika lyhyesti
Virgolaiset tekivät useita promotilaisuuksia ja esiintymisiä ympäri Suomen. Virgo oli mm. Lasten- ja nuorten teatteripäivien pääesintyjä Oulussa 16.–19.2.1998. Lehdistö, radio- ja tv-kanavat (kotimaiset ja ulkomaiset) kävivät tekemässä Rollikka-hallilla haastatteluja ja juttuja sekä virgolaisista että koko projektista. Tampereen Teatteri ja sen tuottama nuorisomusikaali Virgo herätti runsaasti mielenkiintoa tiedotusvälineissä ja aiheesta tehtiin myös eri alojen tutkimuksia. Rollikka-hallilla pidettiin useita eri tahojen tilaisuuksia ja juhlia, joiden järjestelyihin Virgon nuoret osallistuivat. Muut nuorisoprojektit ja -tapahtumat kävivät tutustumassa Rollikka-hallin puitteisiin, sen järjestelyihin ja tekijöihin. Kevään 1998 aikana virgolaiset osallistuivat esitysten lisäksi mm. luentosarjaan, jossa vierailijoina kävivät ammattilaiset kulttuurin ja teatterin eri aloilta. Keväällä 1999 (siirtynyt syksyyn 1999) Virgosta käydään esitelmöimässä Brysselissä Euroopan komissiolle esimerkillisenä projektina ja opetuksena muille jäsen maille tulevaisuutta varten. Virgo esitettiin 67 kertaa (joista kolme Oulussa) ja katsojia se sai 29 700. TV2:n kanssa yhteistyönä tuottaman Virgon televisiotaltioinnin näki 140 000 katsojaa. Tampereen Taiteen ja Viestinnän Oppilaitoksen tekemän Virgo-dokumentin näki televisiossa 381 000 katsojaa.

Yhteenveto
Mukana olleille nuorille Virgo oli elämys. He oppivat uusia taitoja ja löysivät itsestään vahvuuksia, joille on varmasti tulevaisuudessa käyttöä. Nuoret saivat työkokemusta, jota ilman ei varsinkaan teatterialalle pääsystä ole toivoa. Monet Virgon nuorista ovatkin hakeutuneet opiskelemaan teatteri-, tanssi-, tai muuta kulttuurialaa. Osa on jo saanut niin teatterirooleja kuin valo- ja äänialan töitä. Virgo jäi myös katsojien mieleen. Ryhmän into ja esiintymisen varmuus vakuuttivat siitä, että nuoret ansaitsivat tilaisuutensa.

Virgo kuva Minttu ja Jani

kuva: Leena Klemelä


Virgon jälkeen

Virgolaiset ovat sijoittuneet kulttuurin eri kentille menestyksekkäästi. Noin viidellätoista esiintyjällä oli suoraan kiinnitys teatterirooliin, musikaaliin, kesäteattereihin, jne. Osa on esiintynyt harrastajateattereissa, lyhytelokuvissa ja tv-sarjoissa. Lavastus- ja rakennusryhmästä, joista suurin osa siirtyi esityskauden alkaessa valo- ja äänitöihin, lähes kaikki ovat päässeet oppisopimukseen, alan koulutukseen tai suoraan töihin. Puvustuksessa kaksi on saanut töitä ja ainakin yksi on alan opistoasteen koulutuksessa. Markkinoinnista kaikki pääsivät joko töihin tai alan ammattikorkeakouluopintoihin. Näyttää siltä, että Virgo vaikutti hyvin positiivisella tavalla nuorten aktivoitumiseen. He saivat Virgosta sen itseluottamuksen, jota tällä alalla tarvitaan. He uskaltavat näyttää olevansa olemassa ja valmis työskentelemään tulevaisuutensa eteen.

Nuorisomusikaali Virgon 20-vuotissynttäribileet su 19.11.2017 klo 19 Tampere-talossa. Lisätietoa täältä.