STOP THE PRESS!

Uutuuskirja Luovuuden idea: Vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys luovassa työssä kasvaa

Luovuuden ideaTyöelämän muuttuessa luovuus on yhä tärkeämpi taito. Ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja muutokseen sopeutuminen ovat tyypillisiä luovan ajattelun ja toiminnan edellytyksiä, joita tarvitaan entistä enemmän niin arjessa kuin työelämässäkin. Työyhteisöjen ja organisaatioiden arjessa korostuu erityisesti luovuutta edistävän vuorovaikutuksen merkitys. Vuorovaikutus innostaa yksilön luovaa ajattelua ja parantaa ryhmän kykyä luoda.

Luovuuden ilmiöstä tarvitaan uutta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä, jotta ihmisten uudistumiskykyä ja halua kehittää uutta osattaisiin hyödyntää ja kehittää entistä paremmin työelämässä. Luovuuden arvo tunnustetaan laajasti, mutta luovuutta koskeva keskustelu on usein pinnallista. Luovuuskeskustelua ohjaavat monet vanhentuneet uskomukset ja pinnalliset anekdootit.

Nando Malmelinin ja Petro Poutasen teos Luovuuden idea tarjoaa ajantasaista, tutkittua ja suoraan hyödynnettävää tietoa luovuudesta työelämässä. Se lisää ymmärrystä erityisesti luovuuden käytännöistä sekä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen roolista luovassa ajattelussa ja toiminnassa.

Luovuuden idea perustuu luovuuden tieteellisen tutkimuksen tärkeimpiin löydöksiin sekä kirjoittajien uusiin tutkimuksiin luovissa organisaatioissa. Luovuus on moniulotteinen mutta samalla käytännöllinen kaikkia koskettava ilmiö. Se helpottaa ihmisten arkea, edistää työyhteisöjen toimintaa ja vauhdittaa yhteiskuntien kehittymistä.

Kannustaminen riskeihin ja kokeiluihin sekä epäonnistumisista oppimiseen edistävät luovuutta

”Kulttuurissamme toistuu arkkityyppinen kertomus nerokkaasta poikkeusyksilöstä, joka on onnistunut luomaan erityisen onnistuneita tuotteita ja menestyneitä yrityksiä. Tällaisia luovia yksilöitä, tekoja ja tapahtumia ihannoidaan ja ylistetään laajasti. Erilaiset huippuyksilöt ja poikkeavuudet ovat aina kiinnostaneet ihmiskuntaa, ja tämä koskee myös erityisen luovia ja lahjakkaita ihmisiä työelämässä.”

”Avoimet luovat prosessit voivat johtaa myös odottamattomiin lopputuloksiin ja kokeiluihin: esimerkiksi röntgensäteiden ja nitroglyseriinin katsotaan keksityn serendipisesti eli vahingossa ja sattumalta, muun luovan prosessin sivutuotteena.”

”Ihmisen pyrkimys hyödyntää luovan ajattelun mahdollisuuksia on ollut evolutiivisessa mielessä tärkeä asia: on ollut välttämätöntä sopeutua muuttuviin oloihin, ajatella uusilla hyödyllisillä tavoilla ja pyrkiä uusin ratkaisuihin.”

”Ihmisten halukkuuteen tuottaa ja jakaa uusia ideoita vaikuttaa myös työyhteisön kulttuuri ja ilmapiiri. Luovassa kulttuurissa työntekijöitä rohkaistaan erikoistenkin ajatusten esittämiseen, mikä samalla innostaa ajattelemaan ja toimimaan innovatiivisesti. Samoin kannustaminen riskeihin ja kokeiluihin sekä epäonnistumisista oppimiseen edistää luovuutta.”

Nando Malmelin & Petro Poutanen
Luovuuden idea
Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa
ISBN 978-952-495-444-0

Gaudeamus 2017

Luovuuden idea -keskustelu / Lauantai 28.10. kello 16.30–17.00 Olohuone-lava, Helsingin Kirjamessut
Nykymaailmassa muutokset ovat pysyviä. Menestykseen tarvitaan uusia ideoita, mutta miten luovuutta voi opetella ja kehittää? Luovuus ei rajoitu vain tieteilijöihin ja taiteilijoihin, sillä lähes kaikki työ sisältää luovaa ajattelua vaativia tehtäviä. Kalle Siira haastattelee Nando Malmelinia ja Petro Poutasta. Järjestäjä: Gaudeamus