STOP THE PRESS!

Ei myytävänä! -kansalaisaloite on kerännyt yli 50 000 kannattajaa

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite on saavuttanut yli 50 000 kannatusilmoitusta. Näin ollen eduskunnan on otettava aloite käsittelyyn.

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta julkaisivat 12.6.2017 kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi. Kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin rajausta, ettei lakia sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten ihmisten elämän mittaisista, välttämättömistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista. Kilpailutuksissa vammaisilla henkilöillä ei ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lähes poikkeuksetta kilpailutukset ratkaisee hinta, ja palvelujen laatu, inhimillisyys ja ihmisarvo jäävät sivuseikoiksi. Kilpailutukset uhkaavat vammaisten ihmisten elämänlaatua ja luovat epävarmuutta. Mikäli henkilökuntaa joudutaan vaihtamaan toistuvien kilpailutusten vuoksi, myös vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteisymmärryksen rakentaminen on aloitettava joka kerta alusta.

Kansalaisaloitteen vireillepanon jälkeen monet vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä rohkaistuivat kertomaan karuista kokemuksistaan julkisuudessa, ja heidän tarinansa sulattivat suomalaisten sydämet. Huoli ihmisoikeuksista sai liikkeelle eri tavoin vammaisten ihmisten lisäksi myös muut kansalaiset. Lukuisat ihmiset eri puolilla Suomea ovat keränneet aktiivisesti tuhansia paperisia kannatusilmoituksia. Vammaisjärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten lisäksi myös alan ammattijärjestöt aktivoituivat asiassa.

Kortensa kantoi kekoon myös Pertti Kurikan Nimipäivät, joka lupasi julkisesti soittaa vielä yhden keikan, eduskuntatalon portailla, mikäli vaaditut nimet saadaan kokoon määräajassa. Huomenna 13.10. saa ensi-iltansa myös punk-yhtyeen euroviisuseikkailuun sukeltava dokumenttielokuva Tokasikajuttu.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite saavutti vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta neljässä kuukaudessa. Aikaa kannatusilmoitusten keräämiseen on kuusi kuukautta. Keräys jatkuu 12.12.2017 saakka.

Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo usean vuoden ajan tuloksetta tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi. Järjestöt näkivät kansalaisaloitteen viimeiseksi keinokseen vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen heidän tarvitsemiaan palveluita järjestettäessä.

Kansalaisaloite: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

Ei myytävänä! -kansalaisaloitesivusto: www.eimyytavana.fi