STOP THE PRESS!

Kansainvälistä vertaistuen päivää vietetään 19.10.2017

Kansainvälistä vertaistuen päivää vietetään toista kertaa Suomessa 19. päivä lokakuuta. Tämän erityispäivän keskiössä ovat vertaistukijat ja -toimijat vertaisuuden muodoista riippumatta. Vertaistoimijoiden tekemä työ on arvokasta ja tehdään suurelta osin vapaaehtoisvoimin.

Kansalaisareena ry ja Kansalaisareenan Avita Kaveria -hanke juhlistavat vertaistuen päivää järjestämällä Helsingin Eurooppasalissa seminaarin ja juhlan 19.10. Aamupäivän seminaari on suunnattu erityisesti vertaistuen parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Ohjelmassa on muun muassa paneelikeskustelu, jossa käsitellään vertaistuen muutosta digiajassa. Iltapäivän osuus on kiitosjuhla kaikille vertaisille. Ohjelma ja lisätietoja on nähtävissä täällä: http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vertaistuen-paiva

Tilaisuudessa julkaistaan Anne Laimion kirjoittama opas Koulutan vertaisryhmän ohjaajia. Sen keskeisenä teemana on osaamistarpeiden tarkastelu vertaisohjaajan näkökulmasta suhteessa odotuksiin, mitä tulee tuen tarvitsijoilta ja palvelujärjestelmältä.

– Haluan vahvistaa vapaaehtoisten oikeutta kestäviin toiminnan rakenteisiin ja hyvään johtamiseen, mihin kuuluu toimivat ohjaus- ja työnohjauskäytännöt kehittymisen tukena, sanoo Laimio.

Yhdysvalloista lähtöisin olevaa Kansainvälistä vertaistuen päivää (Global Peer Supporter Celebration Day) vietetään Suomessa nyt toista kertaa. Toivomme, että vertaistoimintaa tarjoavat järjestöt ja organisaatiot juhlistavat tätä päivää esimerkiksi kiittämällä omia vertaistoimijoitaan. Samalla kannustamme järjestäjiä kertomaan päivän juhlahetkistä ja -tapahtumista muille jakamalla tapahtumasta valokuva ja lyhyt kuvaus Kansainvälisen vertaistuen päivän Facebook-sivulla. Yksittäinen henkilö voi kiittää vertaistukijaansa Suuri Kiitos! -kortilla tai -viestillä.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jolloin samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä etsimään tukea tai selvittelemään tai ratkaisemaan erilaisia haastavia elämäntilanteita. Avita Kaveria -hankkeen tavoite on lisätä vertaistukipalvelujen määrällistä ja laadullista tarjontaa valtakunnallisesti sekä lisätä tietoisuutta vertaistuen hyödyistä.

Anne Laimion opas julkaistaan 19.10. Avita Kaveria -hankkeen sivuilla: http://www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/

 

http://www.kansalaisareena.fi/