STOP THE PRESS!

Vaasan taidehallin näyttely kertoo mitä nuoret haluaisivat museoida itsenäisyyden juhlavuoden Vaasasta

Vaasan taidehallissa avautuu 28.10. yhdessä nuorisoryhmien kanssa rakennettu näyttely Minun Vaasani, minun museoni. Nuoret kertovat siinä mitä he haluaisivat säilyttää ja museoida juhlavuoden Vaasasta sadan vuoden päähän. Näyttely on osa Vaasan kaupungin museoiden Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa ja on esillä 14.1.2018 saakka.

Näyttelyn ja ryhmien taiteellisena ohjaajana toiminut FT yliopistonlehtori Hannah Kaihovirta kertoo, että nykypäivän museo ei keskity ainoastaan menneisyyteen, vaan se tutkii myös nykyaikaa, kuuntelee yhteiskunnan ääntä ja luo tulevaisuudelle kuvan tästä hetkestä.

Näyttelyä varten on joukko nuoria, joilla kaikilla on yhteys vuoden 2017 Vaasaan, luonut kertomuksia esineiden ympärille ja laajentanut ajattelutapaansa arjesta, ympäristöstä, ajasta sekä kulttuurista.

– Nuoret pohtivat muun muassa sitä, mikä antaa esineelle eloa tai mitä kerrottavaa esineillä on ajastaan ja ihmisistä, joiden käytössä ne ovat olleet. Ovatko esineet vain esineitä vai ovatko ne samalla aika- ja paikkasidonnaisia trendejä, tapahtumia ja ilmiöitä, miettii Kaihovirta.

Näyttely kehottaa kävijää peilaamaan sekä tutkimaan kulttuurihistoriaa menneisyytenä, nykyisyytenä ja ennen kaikkea mahdollisena tulevaisuutena. Näyttely innostaa tutkimaan alkuperää eri näkökulmista ja kuvastaa vuoden 2017 tarjoamaa moninaisuutta.

Näyttelyn ovat rakentaneet yhteistyössä Vasa Övningsskolanin kuvataideohjelman kolmannen vuosiluokan opiskelijat ja Åbo Akademin opettajaopiskelijat.

Näyttelyn ja ryhmien taiteellisena ohjaajana on toiminut FT yliopistonlehtori Hannah Kaihovirta. Ryhmien opettajina ovat toimineet Vasa Övningsskolas gymnasiumin puolesta Maja Röj-Urrutia ja Åbo Akademin opettajaopiskelijoiden puolesta Lisette Smedlund.