STOP THE PRESS!

Pohjoismainen verkkosivusto esittelee elävän perinnön vaalimisen hyviä käytäntöjä

Eilen avautui pohjoismainen verkkosivusto, jolla esitellään hyviä elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen käytäntöjä. Sivusto toteuttaa osaltaan Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Ensimmäisessä vaiheessa mukana on esimerkkejä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Sivusto on hyvä esimerkki siitä, millaista yhteistyötä ja näkyvyyttä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimus voi synnyttää.

Nordic safeguarding practices -verkkosivuston tavoitteena on lisätä tietoisuutta, jakaa hyviä käytäntöjä ja innostaa sidosryhmiä aineettoman kulttuuriperinnön kentällä. Alustalla on julkaisuvaiheessa mukana 19 käytäntöä neljästä eri maasta englannin kielellä. Hankeen tavoitteena on, että sivusto laajenee ja täydentyy jatkuvasti Pohjoismaiden hyvillä esimerkeillä eri elävän perinteen aihealueilta. Jatkossa yhteistyötä kaavaillaan myös Baltian maiden kanssa.

Sivuston taustalla on Norjan käsityöinstituutin hanke, jota rahoitti Pohjoismainen kulttuuripiste. Projektiryhmässä Suomesta ovat mukana olleet Taitoliiton sekä Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen edustajat.

Suomessa hyviä käytäntöjä kerätään Elävän perinnön wikiluetteloon. Alkuvuodesta 2016 avattu luettelo on kerännyt jo yli 120 artikkelia, joista 19 käsittelee hyviä elävän perinnön vaalimisen käytäntöjä.  Neljä näistä esitellään avautuvalla pohjoismaisella alustalla: Käsityön taiteen perusopetus Taito-käsityökouluissa, Näppäripedagogiikka, Ylä-Kainuun Tarinakartasto ja Ympäristöluotsit. Suomalaisia toimijoita innostetaan mukaan kartuttamaan niin kotimaista kuin Pohjoismaiden yhteistäkin verkkoalustaa.

Verkkosivusto Nordic safeguarding practices