STOP THE PRESS!

Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Gerardin merkitys Suomelle esiin tuoreessa kirjassa

Gerald NikolaiKansallisarkisto julkaisi Nikolai Gerard – Suomen unohdettu kenraalikuvernööri –teoksen, joka avaa Nikolai Gerardin elämää, hänen virkauraansa valaisevia arkistolähteitä sekä sisältää kaksi hänen ennen julkaisematonta muistelmakäsikirjoitustaan. Editan kustantama teos julkaistiin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja sen lämpimäiskappale lahjoitettiin Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle tänään.

Nikolai Gerard toimi Suomen kenraalikuvernööri vuosina 1905–1908. Hänen virkaurastaan Suomessa kertovat etenkin senaatin arkisto ja kenraalikuvernöörin kanslian arkisto, mutta myös monet yksityisarkistot. Vuonna 2015 Gerardin sukulaisen hallusta löytyi ennen tutkimattomia, Gerardin henkilökohtaisia asiakirjoja ja muistiinpanoja.

Nyt julkaistun kirjan ensimmäinen pääluku kuvaa Gerardin vaiheita: elämää ja virkauraa Venäjällä, aikaa Suomen kenraalikuvernöörinä sekä Venäjän vallankumousta ja paluuta Suomeen. Toisessa pääluvussa teos esittelee Gerardin hallussa säilyneitä aineistoja ja tämän kenraalikuvernöörikautta kuvaavia arkistolähteitä, ja kolmas pääluku sisältää Gerardin muistelmakäsikirjoitukset.

Nikolai Gerardin kolmivuotinen kuvernööriaika oli lyhyestä kestostaan huolimatta Suomen kehitykselle hyvin merkittävä. Gerardin aikana Suomessa toteutettiin kansainvälisestikin radikaali eduskuntauudistus vuosien 1906–1907 aikana, jolloin otettiin myös käyttöön yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Kenraalikuvernööri suhtautui myönteisesti Suomen autonomiaan ja puolusti sitä Venäjällä voimistuneita valtapyrkimyksiä vastaan.

Nikolai Gerard saavutti lyhyessä ajassa suomalaisten suosion. Niin poliittinen eliitti kuin kansakin arvostivat kenraalikuvernöörin toimintaa, ja Gerard puolestaan piti Suomesta ja koki sympatiaa maata kohtaan. Suomessa toteutetut liberaalit uudistukset ja erityisesti Viaporin kapina herättivät kuitenkin huolta Pietarissa ja epäluottamus heijastui myös Gerardiin, minkä vuoksi hänen virkakautensa Suomessa jäi lyhyeksi.

Nikolai Nikolajevitš Gerard

Syntyi 3.9.1838 Demjankissa
Arvonimeltään todellinen salaneuvos
Oikeustieteellisen tutkinnon suoritettuaan eteni nopeasti monipuolisella virkaurallaan Venäjällä
Virkakausi Suomen kenraalikuvernöörinä kesti joulukuusta 1905 helmikuuhun 1908
Ensimmäinen Suomen kenraalikuvernööri ilman sotilastaustaa
Joutui eroamaan kenraalikuvernöörin virastaan 1908 ennen toisen sortokauden alkamista: eron jälkeen toimi mm. Venäjän valtakunnanneuvoston jäsenenä
Venäjän vallankumouksen levottomuuksien aikoihin muutti Demjankista ensin 1917 Kiovaan ja sen jälkeen Petrogradista vuonna 1923 Suomeen, jossa valtio kustansi asumisen Halilan parantolassa
Viimeisteli muistelmansa Halilassa
Kuoli 9.12.1929 Uudellakirkolla