STOP THE PRESS!

Taiteilijoiden turvapaikkaohjelma sai #taideliikuttaa-palkinnon

Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi #taideliikuttaa-teemavuoden palkinnon Artists at Risk -ohjelmalle. Palkinto on 5 000 euroa. Taiken johtaja Minna Sirnö jakoi palkinnon perjantaina 8. joulukuuta Helsingissä.

Artists at Risk -ohjelmalla luodaan turvapaikkoja vainon uhkaamille taiteilijoille. Ohjelman käynnisti Perpetuum Mobile ry vuonna 2013. Yhdistyksen taustalla ovat kuraattorit Marita Muukkonen ja Ivor Stodolsky.

Tänä vuonna Safe Haven Helsinki -residenssi tarjoaa suojaa neljälle taiteilijalle, useimmille vuodeksi. Turvaresidenssitoiminta on saamassa jalansijaa muuallakin Suomessa ja maailmalla.

Kulttuurien välinen vuoropuhelu, taiteilijoiden liikkuvuuden tukeminen sekä residenssiohjelmat näyttelevät merkittävää roolia eurooppalaisessa taide- ja kulttuuripolitiikassa.

Safe haven -residenssit ovat tärkeä osa kulttuurista integraatioprosessia.

”Teemavuodella haluamme muistuttaa, että taide liikuttaa tunteitamme, taidetta ja taiteilijoita”, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö.

”Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, niin kokijana kuin tekijänä. Taiteellisen työnsä vuoksi taiteilijat ovat haavoittuvassa asemassa ja saattavat joutua vainon kohteeksi.”

Vainotut taiteilijat eivät voi ilmaista itseään kotimaassaan vaarantamatta henkeään. Turvaresidenssissä heille tarjotaan turvallisuuden lisäksi mahdollisuus tehdä taidettaan.

”Artist at Risk -ohjelma rakentaa inhimillisempää ja solidaarisempaa maailmaa, turvapaikka kerrallaan”, Sirnö sanoo.

http://www.artistsatrisk.org