STOP THE PRESS!

Varuskuntaelämää Lappeenrannassa

Oletko suorittanut varusmiespalveluksesi Lappeenrannassa tai työskennellyt Lappeenrannan varuskunnassa? SKS ja Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys keräävät nyt muistoja varuskuntaelämästä Lappeenrannassa.

Tuhannet asevelvolliset ovat olleet varusmiespalveluksessa Uudenmaan Rakuunarykmentissä ja Karjalan Tykistörykmentissä Lappeenrannassa. Sotien jälkeen Viipurin Taistelukoulun työ jatkui lentokentän vieressä, koulun muuttuessa lopulta 2000-luvulla Maasotakouluksi. Seitsemän vuosikymmenen aikana on koulutettu tuhansia oppilaita sotilasammatteihin ja annettu ammatillista perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Myös lappeenrantalaisilla on monenlaisia muistoja varuskunnasta. Puolustusvoimien ajoneuvot, kantahenkilökunta ja varusmiehet olivat tuttu näky kaupungissa ja maakunnassa. Varuskuntasoittokunta tuotti ja tuottaa edelleen musiikillisia elämyksiä Rakuunasoittokuntana.

Kirjoittaa voi omista, perheenjäsenen tai tuttavan kokemuksista koskien varusmiesaikaa tai varuskunnassa työskentelyä. Muistot henkilökunnan kursseilta, sotilaskodista tai varuskuntakerhoilta ovat myös tervetulleita. Lisäksi keruun järjestäjiä kiinnostaa, millaista varuskunnassa tai sen lähistöllä on ollut asua, mitä varuskunta on merkinnyt tavalliselle kaupunkilaiselle ja kuinka varuskunta on vaikuttanut paikkakunnan elämään.

Kirjoitukset arkistoidaan tutkijoiden käyttöön SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Myös Lappeenrantaan liittyviä valokuvia ja äänitteitä voi lähettää.

Muistitiedon keruu Varuskuntaelämää Lappeenrannassa on käynnissä 1.1.2018–31.5.2018. SKS tiedottaa keruun tuloksista syksyllä 2018 ja arpoo kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys ry.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/varuskunta