STOP THE PRESS!

#olentukena -kampanja kertoo vapaaehtoisten tarinoita somessa – ryhdy sinäkin vapaaehtoiseksi, lasten ja nuorten tueksi!

#olentukena - kampanjakuvaTällä viikolla, 8. – 14.1.2018, vietetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa tehtävän vapaaehtoistyön viikkoa. Viikon julkaisut löytää sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #olentukena. Teemaviikon järjestävät Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri sekä Helsingin kaupungin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta.

Kotimaan lapset ja lapsiperheet tarvitsevat apua. Tuen tarve perheissä kasvaa jatkuvasti. Monet lapset jäävät yksin, kun vanhemmat etsivät keinoja selviytyä vaikeasta elämäntilanteesta. Lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa tehtävä vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta tai muu vastaava vapaaehtoistoiminta keventää perheiden ja lasten arjen kuormitusta.

Vapaaehtoistoiminta on monimuotoista. Esimerkiksi nuoren tukena oleva tukihenkilö tapaa nuorta säännöllisesti pari kertaa kuukaudessa, erilaisen mukavan tekemisen merkeissä kodin ulkopuolella. Koko perheen tukena oleva vapaaehtoinen on mukana arjessa olemalla luotettava keskustelukumppani vanhemmalle ja vaikkapa jakamalla omaa elämänkokemustaan. Sporttikummit puolestaan vievät lasta tai nuorta liikkumaan ja kannustavat harrastamaan sellaisissa perheissä, joissa on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Nämä tehtävät vain esimerkkinä – lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa toteutettavia vapaaehtoistoiminnan muotoja on runsaasti.

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa tehtävää vapaaehtoistyötä organisoidaan ja ohjataan ammatillisesti useissa eri organisaatioissa ja teemaviikon tarkoituksena on tuoda esiin niitä organisaatioita, jotka toimintaa järjestävät. Samalla halutaan kertoa yksittäisistä kokemuksista ja hetkistä, joita vapaaehtoiset lasten ja nuorten kanssa kokevat. Tehdään yhdessä #olentukena näkyväksi ja kannustetaan ihmisiä mukaan vapaaehtoisiksi lasten, nuorten ja heidän perheidensä pariin!

– Haluan toimia vapaaehtoisena, koska tiedän omasta kokemuksesta, kuinka tärkeää on, että lapsella on edes yksi luotettava aikuinen elämässään. Minusta tuntuu, että on minun aikani antaa jotain takaisin, olenhan elämässä saanut itse paljon hyvää, kertoo Pelastakaa Lasten vapaaehtoisena tukihenkilönä toimiva Wilma Wahlroos.

Helsingin kaupungin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta:
Mukana olevia vapaaehtoisia lasten ja nuorten tukihenkilöitä: 240

Erityishuoltojärjestön liitto EHJÄ ry
Vapaaehtoisina lasten ja itsenäistyvien nuorten tukena: 45

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Vapaaehtoisina perhekummeina ja ystävinä maahanmuuttajaäideille toimii vuosittain (Uudellamaalla): noin 600

Pelastakaa Lapset ry, koko maa
Mukana olevia vapaaehtoisia lasten ja nuorten tukihenkilöitä, tukiperheitä ja sporttikummeja: 2435
Omaa tukihenkilöä, tukiperhettä ja sporttikummia odottavia lapsia ja nuoria: 1793

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta
Piia Vanhatalo, tukihenkilotoiminta(at)hel.fi

Erityishuoltojärjestön liitto EHJÄ ry
Annika Hyttinen, annika.hyttinen(at)ehja.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Virpi Heinola, virpi.heinola(at)mll.fi

Pelastakaa Lapset ry
Saana Manninen, saana.manninen(at)pelastakaalapset.fi