STOP THE PRESS!

AVEK vahvistaa mediataiteen tuotantokulttuuria

Minna Rainio & Mark Roberts: They Came in Crowded Boats and Trains, videoteos 18’, tuotanto: Flatlight Films 2017.

Minna Rainio & Mark Roberts: They Came in Crowded Boats and Trains, videoteos 18’, tuotanto: Flatlight Films 2017.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK on jakanut 188 000 euroa Mediarata-tukea mediataiteen tuotantokulttuuria vahvistaviin hankkeisiin kuudelle suomalaiselle tuotantoyhtiölle. Elokuvayhtiö Testifilmi Oy, Kristallisilmä Oy ja Kunstventures Oy saavat kukin 35.000 euron tuen. Elokuvaosuuskunta Luna Films ja Flatlight Films Oy saavat 28.000 euron tuen ja Fantomatico Oy 27.000 euron tuen.

”Mediarata-haku herätti myönteistä säpinää mediataiteen tuottajien ja tuotanto-organisaatioiden keskuudessa. Se aktivoi myös taiteilijoita etsimään uusia tuottajakumppaneita. Hakemuksia tuli 20 kappaletta, joten sekä niiden määrä että sisällöt ilahduttivat. Tukea saaneita hankkeita yhdistivät yritysten vahva sitoutuminen mediataiteen tuotannolliseen kehittämiseen ja kunnianhimoisiin taiteellisiin sisältöihin,” kuvailee AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo.

Hakemukset arvioi asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat mediataiteen asiantuntija Perttu Rastas ja visuaalisten taiteiden läänintaiteilija, kuvataiteilija Hannele Romppanen.

AVEKin Mediarata-tuen tavoitteena on parantaa mediataiteen alan tuotantoyhtiöiden ja tuottajien toimintaedellytyksiä. Mediaradalla halutaan nostaa suomalaisen mediataiteen asemaa ja edistää kansainvälisiä yhteistuotantoja. Mediarata-hankkeet toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Tukea saaneet tuotantoyhtiöt ja niiden Mediarata-hankkeet:

Kristallisilmä on Eija-Liisa Ahtilan ja Ilppo Pohjolan teosten tuotantoyhtiö, jonka toiminta on globaalia ja kansainvälisestikin ainutlaatuista. Kehitteillä on sekä uusia teoksia että vanhojen teosten restaurointiin ja levitykseen liittyvää kehitystyötä.

Kunstventures on erikoistunut ulkotiloihin ja rakennettuun ympäristöön sijoittuvaan mediataiteeseen. Mediarata-hankkeessa edistetään tuottaja Marko Tandefeltin kanssa Reija Meriläisen, Teemu Lehmusruusun, Arja Kärkkäisen ja Pasi Rauhalan uusien teosten tuotantoa.

Testifilmi on taiteilijavetoinen tuotantoyhtiö, joka on profiloitunut taiteellisesti korkealaatuisiin teoksiin elokuvan, mediataiteen ja kuvataiteen välimailla. Kehitteillä ovat Jussi Eerolan, Mika Taanilan ja IC98:n uudet teokset sekä Chris Petitin kansainvälinen yhteistuotanto.

Luna Films on taiteilijoiden perustama, tuore ja kehityshakuinen osuuskunta. Mediarata-hankkeessa edistetään Dave Bergin, Juhani Koivumäen, Joakim Puseniuksen ja Paula Sarasteen teosten tuotantoa sekä panostetaan yrityksen näkyvyyteen, kansainvälisyyteen ja tuottajaosaamiseen.

Flatlight Films on luova audiovisuaalinen tuotantoyhtiö Pohjois-Suomessa. Vastaavan tuottajan Maria Gullstenin kanssa käynnistyvät Minna Rainion ja Mark Robertsin uuden teoksen ennakkovalmistelu sekä yhteistyö mediakulttuuriyhdistys Magneetin taiteilijoiden kanssa.

Fantomatico on Hanna Haaslahden tuotantoyhtiö, joka syventää yhteistyötä tuottaja Leena Närekankaan kanssa ja kehittää tuotantostrategiaansa laajentuakseen myös uusien taiteilijoiden teosten tuotantoon.