STOP THE PRESS!

Tänään alkavilla Museopäivillä pohditaan museoiden tulevaisuutta

Valtakunnalliset museopäivät alkavat tänään Vaasassa. Yli 250 museoalan ammattilaisen ja vaikuttajan vuotuisten tapahtumapäivien teema on Euroopan ajankohtaisimmat museot 2030? Ohjelmassa on Vuoden museon 2018 palkitseminen, ajankohtaisia puheenvuoroja, keskustelutilaisuuksia sekä Suomen museoliiton 95. vuosikokous.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2018 alussa julkaisemassa museopoliittisessa ohjelmassa tavoitteeksi on määritelty, että Euroopan ajankohtaisimmat museot ovat Suomessa. Tavoite on kova, mutta ei mahdoton. Jo tänä vuonna suomalaisista museoista Helsingin kaupungin museo ja Tampereen Museokeskus Vapriikki huomioitiin merkittävillä kunniamaininnoilla European Museum Forumin palkintogaalassa EMYAssa.

– Merkittävää myös on, että suomalaisia museoalan ammattilaisia on kasvava joukko kansainvälisissä luottamustehtävissä ja heitä rekrytoidaan ulkomaisten museoiden johtotehtäviin, miettii Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Museoiden toimintaympäristö nopeassa muutoksessa

Suomen museoliitto esittelee Vaasassa pidettävän vuosikokouksensa yhteydessä strategiansa vuosille 2018–2023. Sen mukaan museot ovat kulkemassa kohti visiotaan toimintaympäristössä, joka on muuttumassa poikkeuksellisen nopeasti.

– Digitalisaatio haastaa museotyön kaikilla tasoilla, samalla kun museotyön toimintakenttä kasvaa. Museot ovat tunnistettuja toimijoita myös muiden kuin kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa. Museoliiton tavoitteena on, että tulevina vuosina tämä näkyy julkisen rahoituspohjan laajentumisena, Levä kertoo.

Julkisen rahoituspohjan laajentumisen lisäksi museokävijöiden määrän kasvu luo mahdollisuuksia palvelutulojen lisäämiseen sekä pääsymaksujen että museokaupan osalta.

– Kaikkineen museoiden taloudellinen toimintaympäristö on muuttumassa huomattavan myönteiseksi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä koskee erityisesti kehittyviä paikkakuntia ja alueita.

Museoiden ydintehtävä ei saa vaarantua

Museoiden toimintakentän laajentuminen edellyttää museoilta terävyyttä pitää huolta siitä, ettei museoiden itseisarvoinen tehtävä vaarannu. Viiteitä riskin toteutumisesta on viime vuosina ilmennyt. Kehitys on vienyt suuntaan, jossa kulttuurin välinearvo sosiaalisten-, taloudellisten- ja opetuksellisten tavoitteiden toteutumisessa on korostunut.

– Tämä on monipuolistanut ja vahvistanut hyvällä tavalla museoiden yhteiskunnallista roolia, mutta samalla museoiden ydintehtävään eli kokoelmien tallentamiseen, tutkimiseen ja esilläpitoon tarvittavat resurssit ovat vähentyneet.

Strategiakaudella 2018–2023 toteutuu huomattava määrä museoalaa koskevia lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka muuttavat alan rakenteita. Näistä merkittävin on vuonna 2019 voimaan tuleva uusi valtionosuus- ja museolaki. Museoiden toimintakentän osalta merkittävä muutos on myös vuonna 2020 toteutuva maakuntauudistus.

Suomen museoliitto, Vaasan kaupunki ja Vaasan kaupungin museot järjestävät Museopäivät Vaasassa 23.–25.5.2018.