STOP THE PRESS!

Löylynhenki-palkinto 2018 dosentti Jarkko Tissarille kiukaiden päästötutkimuksesta

Jarkko Tissari - Löylynhenki-palkintoSuomen Saunaseura Ry on myöntänyt tämän vuoden Löylynhenki-palkinnon dosentti, yliopistotutkija Jarkko Tissarille. Hän on ansioitunut Itä-Suomen yliopistossa jo parinkymmenen vuoden ajan tehdyissä puun polton tutkimuksissa, joissa on nyt otettu tarkasteluun kiukaat omana ryhmänään.

– Tavoitteena on selvittää uusien kiukaiden kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen kertoimet sekä arvioida mahdollisuudet vähentää päästöjä, Jarkko Tissari sanoo.

Huhtikuussa 2017 aloitettiin KIUAS- eli Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen -hanke. Siinä ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit.

Hankkeessa mitataan yleisimpien puukiukaiden päästöjä. Näin pystytään tarjoamaan asukkaille tietoa vähäpäästöisen kiukaan valitsemiseksi ja oman asuinalueen ilmanlaadun parantamiseksi.

– Puukiukaiden käyttöikä on lyhyt eli noin kymmenen vuotta, joten vähäpäästöisillä kiukailla voidaan ilmanlaatua parantaa nopeastikin. Samalla edistetään tällaisten kiukaiden kysyntää ja kehittymistä, Jarkko Tissari toteaa.

Hänen mukaansa puun polton tutkimuksissa on tavoitteena edistää teknologian kehittämistä, vähentää terveys- ja ilmastovaikutuksia sekä tuottaa aineistoa arviointeihin.

Simulaattorilla tarkkaa tietoa

KIUAS-hankkeen rinnalla on käynnissä Pohjois-Savon liiton pääosin rahoittama Pienpolttosimulaattori-kehityshanke (SIMO). Se on ihan uusi mittaustapa päästöjen, ilmanvaihdon ja energiatehokkuuden mittaamiseksi.

– Kaksi toisiinsa kytkettyä tutkimuskonttia simuloivat omakotitalon olosuhteita. Saunakontissa tutkitaan puulämmitteisiä kiukaita ja mittauskontissa muita tulisijoja.

– Tutkimuskontit ovat siirreltäviä, niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi messuilla tai vuokrata asiakkaalle mittauskäyttöön, Jarkko Tissari kertoo.

Tutkimustulokset ovat yhteismitallisia toisiinsa eli näin saadaan vertailukelpoista tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta päästöihin.

– Mittaamme saunan todellista käyttöä eli päästöjä niin saunaa lämmitettäessä, kiukaan lämmetessä ja kuin löylyjen aikaan. Mittaamme myös, mihin kiukaassa tuotettava energia kuluu – saunan lämmitykseen, ilmanvaihtoon vai savukaasuhäviöihin.

– Oleellista on, että kiuas on testattu aidoissa olosuhteissa eikä laboratoriossa, kuten yleensä.