STOP THE PRESS!

Vihaa vai rakkautta? SKS kerää koulumuistoja tunteista

Tunteet kooulussaMillaisia tunteita opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen liittyy? SKS ja tutkija Anni Piironen keräävät nyt muistoja ja kokemuksia kouluissa koetuista tunteista.
Koulu on muutoksessa. Muutosten keskelläkin koulujen arki edustaa pysyvyyttä. Koulu on yhdistävä tekijä, josta kaikilla meillä on voimakkaita muistoja ja kokemuksia. Nyt kysymme, millaisia tunteita kouluissa koetaan. Miten erilaiset tunteet vaikuttavat opettajan työhön ja oppilaisiin sekä erityisesti opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen?

Kirjoittaa voi omista kokemuksistaan opettajana tai oppilaana. Muistot voivat käsitellä tunteita, joita työ- tai koulupäiviin liittyy tai joita on kokenut opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa. Kuvailla voi sekä kouluun liittyviä mukavia että ikäviä muistoja, kuten pelon, häpeän tai vihan tunteita.

Tunteet koulussa -muistitietokeruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Anni Piironen, joka hyödyntää vastauksia väitöskirjatyössään. Keruu jatkuu 30.11.2018 saakka. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. SKS tiedottaa keruun tuloksista keväällä 2019 ja arpoo vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/tunteet_koulussa

Lähde: SKS