STOP THE PRESS!

Stig Baumgartnerin teoksissa geometrinen muoto määrää ja orgaaninen viiva värittää

Stig Baumgartner Woogie, 2017 Öljy kankaalle 160 x 170 cm

Stig Baumgartner
Woogie, 2017
Öljy kankaalle
160 x 170 cm

Stig Baumgartner: Combinations, Variations, and Little Creatures
Galerie Forsblom 21.9.2018 ­– 21.10.2018

Perinteisessä mielessä Stig Baumgartnerin (s. 1969) maalaukset ovat abstrakteja, sillä ne eivät suoraan viittaa mihinkään olemassa olevaan kohteeseen. Teoksilla on kuitenkin figuratiivinen luonne: maalauksissa voi nähdä etualan, jonkun kappaleen ja taustan. Teoksien muotokieltä voisi ennemminkin kuvailla figuratiiviseksi abstraktioksi. Tyylillisesti maalauksissa rinnastuu kaksi eri tekemisen tapaa: orgaanisin viivoin aktivoidut pinnat sekä geometriseen säännönmukaisuuteen perustuvat kappalemaiset sommitelmat. Viiva värittää, täyttää pintaa, ja viiva on käsialaa – kuin kirjoitusta, joka korostaa teoksen fyysistä läsnäoloa.

Baumgartnerin jokaisessa maalauksessa on aina yhtä monta vaaka- ja pystysuuntaista toisiinsa kiinnittyvää geometrista muotoa. Vertikaali-horisontaali vastakohtaisuudella viitataan kontrapostoon, klassiseen sääntöön siitä, miten ihmisruumiin mittasuhteet on ryhmitelty dynaamiseksi symmetriaa rikkovaksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Maalauksissa palikat eivät esiinny ikinä toisistaan irrallaan vaan ovat kuin ihmiskehon eri osia. Kuviot voi yhtä hyvin nähdä myös arkkitehtonisina tilasarjoina. Maalauksien tilallisuus liittyykin kokemukseen arkkitehtuurin ja kehollisuuden suhteesta.

Näyttelyn nimi viittaa matemaattiseen metodiin ja siihen, miten nimettöminkin muoto muuntuu helposti aiheeksi ja merkitykseksi. Sekä geometriset kappaleet että vapaa viiva ovat luonteeltaan nimettömiä. Samalla tavalla kuin geometriset kuviot järjestäytyvät välillä hahmoiksi, joilla on oma luonteensa niin viivamaiset kuviot hapuilevat pinnan värittämisen ohella kohti käsialaa, järjestystä ja merkitystä.

Stig Baumgartnerin teoksia kuuluu Suomen merkittävimpien museoiden, kuten Nykytaiteen Museo Kiasman, Amos Andersonin Taidemuseon sekä Helsingin Kaupungin Taidemuseon kokoelmiin. Baumgartner on palkittu muun muassa William Thuring –palkinnolla vuonna 2011. Hän väitteli taiteen tohtoriksi vuonna 2015 sekä toimii Kuvataideakatemian piirustuksen ja havainnon lehtorina.