STOP THE PRESS!

Naisten Valmiusliitto yhteistyöhön Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

Naisten Valmiusliitto ry on hyväksynyt Pelastakaa Lapset ry:n Naisten Valmiusliiton uudeksi jäsenjärjestöksi 1.1.2019 lähtien. Naisten Valmiusliittoon kuuluu tämän jälkeen yksitoista turvallisuus- ja varautumistyötä tekevää valtakunnallista järjestöä.

“Pelastakaa Lapset vahvistaa Naisten Valmiusliiton osaamista ja koulutustoimintaa. On tärkeää, että lasten erityistarpeet huomioidaan niin arjen turvallisuusasioissa kuin myös erilaisissa kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa”, kertoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund. Koulutusyhteistyö tulee näkymään sekä Naisten Valmiusliiton valtakunnallisessa että alueellisessa toiminnassa ja NASTA-valmiusharjoituksissa

Suomessa Pelastakaa Lapset ry:llä on pitkät perinteet lasten auttamistyössä, sillä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina järjestö oli jo mukana mm. vaate- ja ruoka-avustusten jakamisessa sekä perusti lastenkoteja ja etsi kummeja sota-orvoille. Tänä päivänä järjestö on laajasti mukana lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja turvallisuuden parantamisessa. Pelastakaa Lapset ry:n toiminta on Suomessa maanlaajuista ja mukana on runsaasti vapaaehtoisia.

Viimeaikaiset tapahtumat eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, että eri-ikäiset lapset joutuvat kriisitilanteissa usein erilleen vanhemmistaan ja jäävät yksin hädän hetkellä. Heidän auttamiseensa tarvitaan aikuisia erilaisiin tehtäviin, jotta lasten turvallisuustarpeet tulevat huomioiduksi ja mahdollistetaan toipuminen vaikeista kokemuksista. Koulutukselle on tarvetta, sillä koulutetut vapaaehtoistoimijat voivat tukea viranomaisten työtä erilaista osaamista vaativissa tehtävissä niin arjen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa.

”Lapset ovat kaikissa kriisitilanteissa kaikkein haavoittuvaisimpia. Tiedostamalla lasten tilanteen ja heidän tarpeensa, voidaan yksinkertaisilla ja edullisillakin toimilla merkittävästi lisätä lasten turvallisuudentunnetta ja auttaa lapsia toipumaan tapahtuneesta”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.