STOP THE PRESS!

Alvar Aalto -museon syyskauden avaava Sakari Laitisen näyttely on värin ja muodon juhlaa

Sakari Laitinen

Sakari Laitinen.

Arkkitehti Sakari Laitisen (1937−2015) kuvataidetta esittelevän näyttelyn kollaasimaisissa teoksissa yhdistyvät arkkitehtoninen ote ja kokeellinen materiaaleilla leikittely.

Arkkitehti Sakari Laitisen värikkäitä ja tilallisia teoksia esittelevä näyttely tuo esiin rakennus- ja kuvataiteen taitajan teoskavalkadin, jolle on ominaista uuden kokeilusta ja etsimisestä inspiroituminen. Laitinen oli taitava piirtäjä, joka kuljetti kuvataidetta suunnittelutyönsä rinnalla opiskeluajoistaan lähtien. Hän vaikutti monipuolisesti arkkitehtuurin alalla ja omistautui kuvataiteelle kokonaan arkkitehtitoimistonsa suljettuaan. Laitisen töitä on nähty useissa näyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Sakari Laitinen kuului 1950-luvun jälkipuoliskolla arkkitehtuuriopintonsa aloittaneeseen sukupolveen. Opiskeluaikanaan ja valmistuttuaan hän työskenteli tunnettujen arkkitehtien, kuten mm. Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa. Hän suunnitteli itsenäisesti ja yhteistyössä muiden arkkitehtien kanssa lukuisia rakennuksia ja osallistui muiden muassa Helsingin keskustasuunnitelman sekä Lounais-Espoon ja Kivenlahden aluekaavoituksen laatimiseen.

Omassa arkkitehtitoimistossaan Laitisella oli ennen kaikkea kannustava asenne avustajiaan kohtaan – avoin työilmapiiri oli hänelle ensiarvoisen tärkeä. Aikaansa ja voimiaan hän ei koskaan puntaroinut, vaan hän oli täysillä kiinni kaikessa, mitä ikinä suunnittelikin. Arkkitehtina hän edusti 1960-luvulla kehittynyttä konstruktivismia, mutta hänen arkkitehtuurinsa sisälsi aina useita rinnakkaisia pyrkimyksiä.

Rinnakkaisuus näkyy myös Laitisen kuvataiteellisessa tuotannossa. Jo opiskeluaikanaan hän oli virtuoosimainen piirtäjä ja kuvittaja ja jatkoi myöhemmin suunnittelutyönsä rinnalla graafista suunnittelua ja kuvataiteellisia harjoitelmia. ”Aiempina vuosikymmeninä arkkitehtuuri miellettiin yhdeksi taiteen lajeista ja arkkitehtien oli luontevaa seurata kuvataidetta ja olla mukana tiiviimmin taiteen maailmassa”, kertoo Laitisen opiskelutoveri ja pitkäaikainen ystävä, arkkitehti Juhani Pallasmaa. Arkkitehdin työn digitalisoituessa Laitinen päätti lopulta sulkea toimistonsa vuonna 1997 ja omistautua täysin kuvataiteelliselle työskentelylle.

Kokeilunhalu ja kollaasinomaisuus näkyy myös Laitisen materiaalivalinnoissa, joista mieluisimmat olivat pahvi ja puuliima. Pahvi ja sen leikkaustekniikka antoivat teoksille puolestaan pienoismallin kaltaisen geometrian ja rakennetun luonteen. Laitisen teoksilla on siten arkkitehtoninen olemus: konstruktiot voisivat olla rakennusosien tai julkisivujen hahmotelmia, ja ne on helppo kuvitella myös suurempaan mittakaavaan toteutettuina.

Teosten kirkas värimaailma erottaa Sakari Laitisen teokset arkkitehtuurin pienoismalleista. Mustavalkoisten suunnitelmien sijaan taiteilija irrottelee värien ja sävyjen ilotulituksella. Tilalliset teokset ja rakennelmat heijastelevat Laitisen ammattitaustaa, mutta kuljettavat katsojan myös toisaalle, taiteen maailmaan. Laitisen teoksia on ollut esillä näyttelyissä Suomessa ja Saksassa. Berliinissä, Münchenissä ja Wolfsburgissa esillä olleiden näyttelyjen nimi Preoccupation (syventyminen, kiinnostus, harrastus) tuo esiin taiteilijan asenteen − samaan aikaan vakavan, mutta kuitenkin leikittelevän.

Arkkitehtuurimuseon tuottaman näyttelyn ovat kuratoineet Juhani Pallasmaa, Sara Nuortie ja Mikael Merenmies. Näyttely on ollut keväällä 2017 esillä Arkkitehtuurimuseossa, Helsingissä. Arkkitehtuurimuseon ja Rakennustiedon tuottama näyttelyjulkaisu Viiva, tila ja väri. Sakari Laitisen konstruktioita on myynnissä Alvar Aalto -museon museokaupassa näyttelyn ajan.

Näyttelyyn liittyy syksyn aikana järjestettäviä yleisötapahtumia:

Perjantaina 5.10. klo 14-17 ”Tila ja väri” -työpaja
Miten väri ja materiaali vaikuttavat tilaan ja sen tunnelmaan? Opi museossa -viikon kaikille avoimessa työpajassa rakennellaan pieniä tiloja leikitellen väreillä ja materiaaleilla Sakari Laitisen teosten hengessä. Non-stop. Vapaa pääsy.

Keskiviikkona 24.10. klo 17-18 Kristiina Lempiäinen-Trzaskan taiteilijapuheenvuoro
Sakari Laitisen näyttelystä nousevista teemoista mm. kuvataiteen, värien ja arkkitehtuurin vuorovaikutuksesta.

Näyttelyn voimakkaan väriset, mutta silti herkät ja keveät kolmiulotteiset teokset tuovat mieleen myös origamit – japanilaiset taitellut paperiteokset. Koko näyttelyn ajan näyttelytilassa on mahdollisuus taitella omatoimityöpajassa erilaisia arkkitehtonisia origameja värikkäistä origamipapereista.

Jyväskylän Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat lokakuussa näyttelyyn pohjautuvia taidetta, arkkitehtuuria ja luonnontiedettä yhdisteleviä työpajoja Jyväskylän normaalikoulun alaluokkalaisille. Checkpoint Leonardo Network -hankkeen työpajojen lähtökohtana on uuden opetussuunnitelman ajatus laaja-alaisista oppiainerajat ylittävistä projekteista. Oppilaiden tuotokset ovat työpajojen jälkeen esillä museolla.

Viiva, tila ja väri. Sakari Laitisen konstruktioita
Alvar Aalto -museon Galleriassa 27.9.−4.11.2018
Alvar Aallon katu 7, 40600 Jyväskylä
www.alvaraalto.fi