STOP THE PRESS!

Näyttely Josef Frank – Arkkitehti & muotoilija Designmuseossa 12.10.2018–17.3.2019

Josef Frank

Kuva: Lennart Nilsson / Svenskt Tenn

Designmuseo avaa lokakuun 12. päivä näyttelyn itävaltalaissyntyisen arkkitehti-muotoilija Josef Frankin (1885-1967) tuotannosta arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, huonekalumuotoilun ja tekstiilisuunnittelun aloilla. Frank on ikoni, jonka työ määrittää edelleen käsitystämme siitä, mitä pohjoismainen sotienjälkeinen muotoilu on. 

Uransa alussa Frank oli modernisti, mutta suhtautui suuntaukseen kriittisesti ja kääntyi myöhemmin sitä vastaan. Frankin designajattelu painotti sattuman merkitystä, vaikutteita historiasta ja eri kulttuureista sekä sisustuksen mukautumista muuttuvaan elämään. Designmuseon näyttely avaa Frankin joustavaa ja vapaata muotoilukäsitystä.

Nyt Designmuseossa nähtävä Itävallan taideteollisuusmuseon MAKin tuottama näyttely on kaikkien aikojen laajin katsaus Josef Frankin tuotantoon. Sen ovat kuratoineet Hermann Czech ja Sebastian Hackenschmidt. Näyttely sisältää esineitä merkittävistä itävaltalaisista kokoelmista sekä runsaasti materiaalia ruotsalaisen Svenskt Tennin arkistosta. Näyttelyn kuratoinnista Designmuseossa on vastannut amanuenssi Anna Vihma ja sen arkkitehtuurista sisustusarkkitehti Hanni Koroma.


Josef Frankin elämänvaiheet
Josef Frank syntyi vuonna 1885 juutalaisperheeseen Wienin lähellä Badenissa. Hän opiskeli arkkitehtuuria Wienin Teknillisessä korkeakoulussa. Väitöskirjassaan hän tutki italialaisen arkkitehdin Leon Battista Albertin kirkkoarkkitehtuuria. Valmistuttuaan Frank työskenteli opettajana Wienin taideteollisessa korkeakoulussa sekä arkkitehtinä ja sisustussuunnittelijana. Vuonna 1925 hän perusti arkkitehtikollegoidensa Oskar Wlachin ja Walther Sobotkan kanssa Haus & Garten -sisustusyrityksen.

Vuonna 1933 Frank pakeni Itävallassa noussutta antisemitismiä vaimonsa Anna Sebeniuksen synnyinmaahan Ruotsiin. Seuraavana vuonna Estrid Ericson palkkasi hänet maineikkaan sisustustalon Svenskt Tennin suunnittelijaksi. Frank ja Ericson työskentelivät tiiviissä yhteistyössä Svenskt Tennin parissa yli 30 vuoden ajan ja loivat tyylin, joka yhdisti Frankin designajattelun ruotsalaiseen funktionalismiin. Frankin Svenskt Tennille suunnittelemat kalusteet ja kangasmallit jättivät merkittävän jäljen ruotsalaiseen sotienjälkeiseen muotoiluun. Frank kuoli vuonna 1967 Tukholmassa.

Arkkitehti Josef Frank
Josef Frank nähdään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä itävaltalaisista arkkitehdeistä. Designmuseon näyttely esittelee pienoismallien ja valokuvien avulla useita Frankin tärkeimpiä asuintaloja sekä hänen panostaan Wienin sosiaaliseen asuntotuotantoon. Frankin arkkitehtuurissa esiin pääsee hänen sattumanvaraisuutta ja monimuotoisuutta korostava muotoilufilosofiansa: rakennuksissa toistuvat niin omalaatuiset tilalliset ratkaisut ja monimutkaisuudet kuin ristiriidat sekä jännitteet. Frank vastusti aikakaudellaan muodissa ollutta ajatusta talosta ”asumiskoneena” ja painotti sen sijaan asumisen mukavuutta sekä kodin mukautumista asukkaan muuttuvaan elämään. Nämä ihanteet ovat nähtävissä esimerkiksi Frankin 192931 suunnittelemassa Villa Beerissä, joka on yksi merkittävimmistä wieniläisistä 1920-luvun yksityisistä asuintaloista.

Itävallassa asuessaan Frank keskittyi jo varhain sosiaaliseen asuintuotantoon ja työväestölle suunnattujen kaupunginosien suunnitteluun. Hän kannatti puutarhakaupunki-ideologiaa ja olisi halunnut ratkaista Wienissä vallinneen asuntopulan matalilla rivitaloilla puutarhoineen. Hän kuitenkin päätyi suunnittelemaan kaupungille superkortteli-ajatukseen perustuvia massiivisia ”kansanasuntopalatseja”. Designmuseon näyttelyssä on esillä myös luonnoksia ja pienoismalleja Frankin kuvitteellisille asiakkailleen suunnittelemista, toteuttamattomista ”fantasiataloista”.

Muotoilija Josef Frank
Frankin työtä muotoilijana esitellään näyttelyssä monipuolisesti huonekalumuotoilun ja tekstiilisuunnittelun kautta. Näyttely sisältää runsaan otoksen sekä hänen Haus & Garten -yritykselle että myöhemmin Svenskt Tennille suunnittelemiaan kalusteita ja näiden alkuperäisiä mallipiirroksia. Frankin tekstiilisuunnitteluun näyttelyvieras voi tutustua sekä Svenskt Tennin kankaiden että alkuperäisten akvarelliluonnosten kautta.

Muotoilijana Frank oli hyvin tuottelias. Uransa aikana hän suunnitteli pitkälti yli 1000 yksittäistä huonekalua ja noin 200 kangasmallia, joista yli 30 on edelleen Svenskt Tennin tuotannossa. Hänen designajattelunsa painotti monimuotoisuutta ja vapaata vaikutteiden ottamista. Tekstiilisuunnittelijana hän pyrki rakentamaan vapaita, orgaanisia kangasmalleja, jotka pitävät silmän liikkeessä ja luovat illuusion loputtomasti jatkuvasta kuosista. Frank katsoi, että kodin sisustus ei ole koskaan valmis, vaan asukkaiden muuttuvat tarpeet ohjaavat sitä eteenpäin. Hänen huonekalusuunnittelussaan tämä ajattelu näkyy kevyinä materiaaleina ja siroina helposti siirreltävinä kalustemalleina.

Wienin taidehistoriaa, sisustusblogeja ja kukkivia puutarhoja
Josef Frank -näyttelyyn kuuluu laaja oheisohjelma, joka avaa herkullisia näkökulmia näyttelyyn sekä modernin muotoilun ja arkkitehtuurin historiaan. Ohjelma käynnistyy perjantaina 12.10. klo 1314 Lunch Talk -tapahtumassa, jonka puhujina ovat Per Ahldén, Svenkt Tennin kokoelman kuraattori ja Hermann Czech, arkkitehti, MAKin Josef Frank -näyttelyn kuraattori. Keskustelua moderoi amanuenssi Anna Vihma, joka vastaa näyttelyn toteutuksesta Designmuseossa.

Keskustelua ohjaa amanuenssi Anna Vihma, joka vastaa näyttelyn toteutuksesta Designmuseossa. Kansainvälisten puhujien sarjaa jatkaa marraskuun Lunch Talk-vieras taidehistorioitsija Sabrina Rahman Exeterin yliopistosta. Hän puhuu perjantaina 16.11. klo 13-14 Wienin 1900-luvun alun kulttuurielämästä Josef Frankin suunnittelun taustalla.

Designiltoja Josef Frankin hengessä vietetään 27.11., 29.1. ja 26.2. klo 17-20. Niiden ohjelmassa syvennytään tarkemmin näyttelyn kiehtoviin teemoihin. Marraskuun Designillan teema on puutarha, ja Frankin kankaiden puutarha elää kuosisuunnittelijoiden sekä muiden asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Puhumassa ovat muun muassa tekstiilisuunnittelija ja taiteilija Hanna-Kaisa Korolainen sekä puutarhatutkija FT Julia Donner. Tulevien Designiltojen aiheita ovat koti ja sisustaminen, joissa vieraina ovat muun muassa Musla-blogin Kirsikka Simberg, Enni Koistinen ja Mia Frilander.

Näyttelyn on tuottanut: MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art.

Näyttelyn yhteistyökumppanit: Kjell och Märta Beijers Stiftelse ja Austrian Embassy Helsinki.