STOP THE PRESS!

Joensuu ja Helsinki palkittiin esteettömyyden edistämisestä

Torstaina Helsingissä järjestetyssä Invalidiliiton 80-vuotisjuhlaseminaarissa palkittiin kaupunkien hyvät esteettömyysteot. Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä haastoivat keväällä Suomen kaupungit ehdottamaan hyvää esteettömyystekoa. Haasteen otti vastaan 12 kaupunkia ja ehdotuksia tuli kaikkiaan 26.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on iloinen, että esteettömyyshaaste kiinnosti kaupunkeja.

– Esteettömyys on tärkeää meillä Espoossa, ja on hienoa huomata, että se on tärkeää myös muille kaupungeille. Erityisen hyviä tuloksia esteettömyyteen ja saavutettavuuteen saadaan panostamalla yhteistyöhön kumppaneiden ja yritysten kanssa, toteaa Mäkelä.

Hyvä esteettömyysteko -palkinnon sai Joensuun kaupunki Ilosaaren alueen perusparannuksesta.  Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Helsingin kaupungille palvelukartan esteettömyyssovelluksen laajentamisesta valtakunnalliseksi.

Ilosaari on keskeinen virkistys- ja tapahtuma-alue Joensuun ytimessä, keskellä Pielisjokea. Ilosaaren kunnostaminen liittyy Joensuun kaupungin symmetrinen kaupunki -hankkeeseen, joka on yksi Joensuun merkittävimmistä kaupunkikeskustan kehityshankkeista. Joensuun kaupunki on toteuttanut Ilosaaren perusparannuksen vuosina 2016 – 2018. Jo perusparannuksen suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon alueen monipuolinen käyttö, eri käyttäjäryhmät ja esteettömyys. Alueelle on toteutettu perusparannuksen yhteydessä esteetön uimalaituri, esteettömät pukukopit ja -wc sekä esteetön kalastuslaituri. Esteettömyyden parantamisessa on hyödynnetty asiakasraatia, joka muodostui vanhus- ja vammaispalveluiden edustajista. Esteettömyyden edistäminen on ymmärretty prosessiksi, joka vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta on toiminnassa oleva interaktiivinen verkkopalvelu, joka auttaa käyttäjiä etsimään ja löytämään kaupunkien tarjoamia palveluja. Palvelusta löytyy kunnalliset palvelut, kuten koulut, päiväkodit ja terveysasemat, mutta myös yritysten tarjoamia palveluja.

Käyttäjä voi valita kartalta oman profiilinsa ja siihen liittyvän esteettömyysnäkökulman. Kun palvelusta valitsee, ovatko mukana esimerkiksi lastenrattaat, liikkuuko rollaattorilla vai pyörätuolilla tai onko käyttäjällä näkö- tai kuuloesteitä, saa näkyviin mahdolliset reitin ja kohteen esteettömyyteen liittyvät puutteet. Valitusta reitistä saa sanalliset ohjeet.

Tavoite laajentaa palvelukartan esteettömyyssovellusta valtakunnalliseksi on erittäin hyvä ja kannatettava, koska tietoa eri yleisöpalveluiden tilojen esteettömyydestä on toistaiseksi vain vähän saatavilla verkossa. Palvelujen käyttäjille tieto olisi kuitenkin hyvin tarpeellista.

Palvelun valtakunnallistaminen ei ole helppoa, mutta on hienoa, että Helsingin kaupunki on tarttunut haasteeseen. Jotta palvelu saadaan toimimaan hyvin myös valtakunnallisesti, on teknisen toteutuksen ohella huolehdittava esteettömyystietojen keräämisestä ja palvelun saattamisesta kansalaisten yleiseen tietoisuuteen ja käyttöön. Kunniamaininnan toivotaan toimivan kannustimena jatkaa kehitystyötä ja sitouttaa myös muut kunnat kokoamaan ja ylläpitämään palvelukartan tietoja.