STOP THE PRESS!

Vuoden sivistyspalkinnon 2018 sai ympäristöahdistusta tutkinut Panu Pihkala

Teologian tohtori Panu Pihkala sai Kansanvalistusseuran sivistyspalkinnon 2018. 

Tunnustus sivistystyöstä jaetaan vuosittain ajankohtaiselle henkilölle, ryhmälle tai teolle, joka edistää sivistystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sivistyksellä tarkoitamme empatiaa, suvaitsevaisuutta, vastuuta ympäristöstä ja maailmasta.

Palkintoperusteissa todetaan, että Panu Pihkala on keskustelun herättäjä ja tutkija, joka etsii ratkaisuja epäkohtiin sen sijaan, että vaikenisi suurten kysymysten äärellä. Hän on elinikäisen oppimisen vaalija. Päätöksen palkittavasta teki Kansanvalistusseuran hallitus.

Esimerkillinen kansansivistäjä

Pihkalan vuonna 2017 julkaisema Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (Kirjapaja) oli ensimmäinen suomalainen ympäristöahdistusta käsittelevä teos. Sen jälkeen hän on ansiokkaasti kannustanut ihmisiä puhumaan ympäristöahdistukseen liittyvistä tuntemuksista.

Hänen tapansa rikkoa vaikenemisen ja puhumattomuuden kulttuuria on esimerkillistä.

Pelkästään tieto ei riitä, vaan tarvitaan myös kansanvalistuksellisia toimia siihen, että kykenemme elämään merkityksellistä elämää toisia ja luontoa kunnioittaen.

Palkittava Panu Pihkala

  • on teologian tohtori, ympäristötutkija, kirjailija ja kestävää kehitystä edistävä kansalaistoimija.
  • tunnetaan etenkin ympäristöahdistuksen tutkijana.
  • julkaisi teoksen Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (Kirjapaja) lokakuussa 2017.
  • toivoo, että kirjan luettuaan ihminen saa nimet tunteilleen ja aikamme ilmiöille, jotka liittyvät ympäristötuhoihin ja niiden uhkiin.