STOP THE PRESS!

Kaupalliset suoratoistopalvelut syrjäyttäneet musiikkikirjastot ilmaisen musiikin tarjoajana

Kaupalliset suoratoistopalvelut ovat ottaneet musiikkikirjastoilta niiden aseman ilmaisen musiikin tarjoajana. Uhkana on, että tämä vähentää kulttuuriaineistojen saatavuutta ja vaarantaa musiikkiaineistojen pitkäaikaissäilytyksen.

Väitöstutkimuksen mukaan musiikkikirjastoille tulisi antaa lainsäädännön keinoin oikeus digitaalisen musiikin tallentamiseen aineiston pysyvyyden takaamiseksi.

Tutkimuksessa selvitettiin digitaalisen musiikin saatavuutta internetissä, musiikkialan tekijänoikeuksien keston perusteluja ja ansaintalogiikoita. Tutkimus kerää ensimmäistä kertaa kattavasti yhteen eri intressiryhmien, kuten levy-yhtiöiden ja piraattien, näkemykset teemahaastattelujen ja kyselyn avulla.

Suoratoistopalvelujen nousu nähdään yleisesti musiikkialan voimavarana. Toisaalta levymyynnin lasku on pakottanut alan miettimään vaihtoehtoisia ansaintamalleja, kuten live-esiintymisten lisäämistä. Alalla korostuvat tulojen jakamisen ongelmat, ja heikoimmassa asemassa sopimusneuvotteluissa ovat musiikintekijät ja artistit.

Tutkimuksen toinen tulos liittyy tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeuksien nykyistä 70 vuoden kestoa perustellaan mahdollisuudella jättää oikeudet perinnöksi seuraaville kahdelle sukupolvelle. Nykyisen keston kannattajat korostavat vahvaa kannustinta, jonka se tekijän kuoleman jälkeen antaa uusien teosten tekemiseen. Pitkä tekijänoikeus mahdollistaa oikeudenhaltijoiden mukaan ammattimaisen musiikin tekemisen.

Tekijänoikeuden lyhentämisen kannattajat näkevät nykyisen keston aiheuttavan sisältöjen ns. muumioitumista.

Musiikintekijöiden neuvotteluasemaa voisi tutkimuksen mukaan parantaa ottamalla osaksi tekijänoikeuslainsäädäntöä pykälän, joka antaa tekijöille ja artisteille mahdollisuuden palauttaa luovuttamansa tekijänoikeudet itselleen 35 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Tällainen pykälä on käytössä Yhdysvalloissa.

Kaikki intressipiirit toivovat musiikkialalle lisää tekijänoikeuskoulutusta. Koulutus voisi sisältää lainsäädännöllisen, taloudellisen ja moraalifilosofisen näkökulman musiikkiteollisuuden toimintaan.

Filosofian maisteri Markus Rytinki väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 7.12.2018. Informaatiotutkimuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The duration of copyright, new revenue-generating models for the music industry, and access to digital content on the internet (Musiikkialan tekijänoikeuksien kesto, ansaintalogiikat ja digitaalisen aineiston saatavuus internetissä). Vastaväittäjänä toimii professori Tarja Rautiainen-Keskustalo Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Erkki Karvonen.