STOP THE PRESS!

Selvitys suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen vuosina 1941–1943 julkistetaan helmikuun alussa

Valtioneuvoston kanslia tilasi keväällä 2018 Kansallisarkistolta riippumattoman arkistoselvityksen suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen vuosina 1941–1943. Selvitys luovutetaan valtioneuvoston kanslialle ja julkistetaan helmikuun alussa.

Selvityksen oli alun perin määrä valmistua marraskuussa. Saatu aineisto on ollut kuitenkin arvioitua laajempi ja selvityksen viimeistelyyn kuluu ennakoitua pidempi aika. 

Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen. Zuroffille vastattiin tasavallan presidentin kansliasta, että Suomi tulee esille nousseiden asioiden johdosta tekemään riippumattoman arkistoselvityksen.

Hankkeen tutkijana toimii professori Lars Westerlund ja tutkimusapulaisena filosofian maisteri Ville-Pekka Kääriäinen. Selvityshankkeella on projekti- ja ohjausryhmät, joilla on ollut mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Hanke käynnistyi toukokuussa 2018.

Arkistoselvityksessä on laadittu kaikista SS-Wiking- divisioonan 1408 suomalaisesta vapaaehtoisesta yhteenveto, josta käy ilmi heidän sijoittumisensa eri yksiköihin ja  heidän yksityiskohtainen nk. sotapolkunsa.

Selvityksessä on ollut käytettävissä kaikkiaan 75 SS- Wiking -divisioonan suomalaisen vapaaehtoisen päiväkirjaa. Aikaisemmissa tutkimuksissa käytössä on ollut 54 päiväkirjaa.  Lisäksi selvityksessä on käyty läpi erittäin suuri määrä Suomessa olevia viranomais- ja yksityisarkistoja, kirjeenvaihtoa, valokuvia, sanoma-ja aikakauslehtien kirjoituksia ja artikkeleita, muistelmia sekä olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta.

Selvitystyön käyttöön on saatu merkittäviä täydennyksiä ulkomaisista arkistoista Venäjältä, Ukrainasta, Saksasta, Hollannista ja PohjoismaistaSelvitys julkaistaan helmikuussa 2019 englanninkielisenä. Suomeksi julkaistaan selvityksen tiivistelmä.L