STOP THE PRESS!

WWF:n tutkimus: Euroopan suurimmat sijoittajat eivät torju ilmastonmuutosta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti

Suomalaiset eläkeyhtiöt pärjäsivät hyvin kivihiilen osuudessa energiantuotannossa. Yksikään eurooppalainen sijoittaja ei kuitenkaan ollut kokonaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella polulla, selviää WWF:n tuoreesta raportista.

WWF:n raportissa* selvitettiin toista kertaa, kuinka hyvin merkittävimpien sijoittajien uusiutuvan ja fossiilienergian sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tutkimus kattoi 33 eurooppalaisen sijoittajan salkut, joiden tiedot kerättiin vuoden 2017 lopussa. Suomesta mukana olivat viisi suurinta eläkeyhtiötä eli Keva, Varma, Ilmarinen, Elo ja Valtion Eläkerahasto. Tutkimus kattoi osakkeet ja yrityslainat, jotka ovat merkittävimmät omaisuuslajit Suomessa.

Raportti osoittaa, etteivät yhdenkään eurooppalaisen sijoittajan mitatut omaisuuslajit olleet täysin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella polulla. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sijoittajien pitäisi arvioida salkkunsa säännöllisesti ilmastotieteen vaatimalla tavalla ja muutettava tarvittaessa sijoitussalkkujaan. Näin varmistetaan, että suomalaisten eläkkeet kartutetaan vastuullisesti eikä niillä rahoiteta ilmastonmuutosta”, sanoo WWF:n ja Europe Beyond Coal -kampanjan finanssisektori- ja energiantuottajakoordinaattori Kaarina Kolle.

Suomessa eläkeyhtiöt saivat parhaat tuloksensa kivihiilen energiakäytössä, joka oli kaikilla linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa. Tuloksissa eivät kuitenkaan vielä näy Fortumin kesäkuussa ostaman Uniper-yhtiön saastuttavat kivihiili- ja kaasulaitokset. Jokaisella tutkimukseen osallistuneella eläkeyhtiöllä on merkittävä omistusosuus Fortumista.

”Uniper-kauppa on suomalaisten sijoittajien yritysvastuun koetinkivi. Keskeistä olisi saada Fortum ajamaan kivihiililaitokset alas Saksassa omistusosuutensa turvin. Vastuullisuudestaan tunnetut suomalaiset eläkeyhtiöt tarvitaan mukaan vaatimaan kivihiilen alasajoa”, Kolle sanoo.

Suomalaisten eläkelaitosten salkkujen koko on yli 200 miljardia euroa eli lähes neljä kertaa Suomen valtion vuosibudjetti. Eläkeyhtiöt ovat keskeisessä asemassa pääomavirtojen kanavoimisessa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Pohjoismaissa lähes kaikki sijoittajat antoivat salkkunsa WWF:n analysoitavaksi toisin kuin muissa tutkimukseen osallistuneista maissa.